Goed opgeleide mensen beschikbaar houden voor de sector

Onderwijsorganisatie Zone.college biedt een bijzondere vorm van lesgeven waarin theorie en praktijk naadloos op elkaar aansluiten: praktijk-rijk leren. Het idee is dat studenten en docenten zoveel mogelijk ‘naar buiten’ gaan om te ervaren hoe het er bij echte bedrijven aan toe gaat. 

De principes van praktijk-rijk leren worden ook toegepast in de opleidingen Veehouderij van Zone.college. Zo is Melkveebedrijf Versteeg in Bornerbroek een van de bedrijven waar studenten de praktijk leren kennen. Bert Versteeg: “We hebben hier op de boerderij een lesruimte ingericht waar een docent van de opleiding ’s ochtends theorieles geeft over zaken als jongvee, bodem of bijvoorbeeld voeding of fokkerij. En ’s middags laat ik of een andere praktijkdocent de studenten de praktijk zien.”

Jongvee-opfok
Bert vertelt over de praktijklessen jongvee-opfok die hij zelf geeft. “Als de studenten de theorie van hun docent gehad hebben, vertel ik ze eerst wat over ons bedrijf. Vervolgens neem ik ze mee door de sluis en trekken ze laarzen en een overall aan voor een rondleiding. De studenten gaan daarna zelf in groepjes aan de slag met gezondheid bepalen, jongvee meten, gewicht schatten. De ervaring leert dat studenten graag zelf in de praktijk bezig zijn.”

Leerzaam
Bert probeert in zijn lessen ook altijd een discussie op gang te brengen. “Wat vinden jullie van onze manier van werken? Zijn er dingen die je zelf anders zou doen? Volgens mij is het voor studenten leerzaam om ook op die manier na te denken over wat ze bij ons te zien krijgen.”

Onmisbaar
Bert noemt praktijklessen onmisbaar voor iedereen die aan het werk wil in de veehouderij. “Toen ik zelf op de landbouwschool zat, vond ik het ook altijd geweldig om bij bedrijven te gaan kijken. Verder vind ik het mooi om er toe bij te dragen dat er goed opgeleide mensen beschikbaar blijven voor de sector. Daar hebben we allemaal wat aan.”