Het Groene Lyceum van start in Borculo

Na meer dan 2 jaar voorbereiding is het dan echt zo ver: Het Groene Lyceum gaat in augustus 2023 van start in Borculo. 28 Leerlingen starten in het nieuwe schooljaar in klas 1 en vormen de eerste lichting van leerlingen Het Groene Lyceum in Borculo.  Daniel ter Haar, projectleider Het Groene Lyceum en vanaf het begin betrokken bij de ontwikkeling, is blij met het resultaat. “We zijn begonnen met het leggen van een goede basis. Wat maakt Het Groene Lyceum anders dan onze overige leerwegen? Wat is de toekomst van ons onderwijs? Het resultaat is dat we met enthousiasme hebben gewerkt aan toekomstbestendig onderwijs en kunnen starten met een mooi leerlingenaantal.”

Natuurlijk is het werk nu nog niet klaar. De komende weken worden gebruikt om het onderwijsprogramma verder in te kleuren. De lessen worden ontwikkeld en projecten worden geschreven. Ook worden de voorbereidingen getroffen voor een nieuwe wervings- en voorlichtingscampagne. Bij deze acties wordt ook de zogenaamde ‘praatplaat’ ingezet, waarop in kernwoorden is aangegeven waar Het Groene Lyceum voor staat en waar de locatie aan werkt. Daniel: “We hebben deze praatplaat ook gebruikt om onze eigen collega’s te informeren. Het is namelijk belangrijk dat iedereen weet hoe het werkt binnen Het Groene Lyceum. Het is ook een fijne manier om met ouders en kinderen te bespreken hoe programma van Het Groene Lyceum eruit ziet.”

Met de start van Het Groene Lyceum in Borculo hebben alle vo-locaties van Zone.college nu deze praktische leerroute naar het hbo in huis. Ook de locaties Almelo, Doetinchem, Enschede, Twello en Zwolle starten het nieuwe schooljaar met 1 of meerdere groepen. Daniel: “Het Groene Lyceum voorziet in een behoefte voor leerlingen met havoadvies, die graag een praktijkgerichte route naar het hbo willen volgen. Het is een mooie aanvulling op ons groene Vmbo. Wij zijn er trots op.”

Meer weten over Het Groene Lyceum in Borculo? Lees hier verder of bekijk hier de praatplaat.