Internationaal Uitwisselingsprogramma: Succesvolle Samenwerking tussen Nederland en Duitsland

Van februari tot mei 2024 vond een bijzonder uitwisselingsprogramma plaats. Dit programma bracht studenten van drie opleidingen samen: Sportvisserij & waterbeheer en Bos- & natuurbeheer van Zone.college, en Biologisch-technische Assistent/Chemisch Analist van Hans-Böckler-Berufskolleg Marl/Haltern (HBBK). Het programma was een groot succes en benadrukte het belang van internationale samenwerking. Rivieren en beekdalen houden zich niet aan landgrenzen, waardoor samenwerking voor het behoud van biodiversiteit van groot belang is. De studenten die deelnamen aan dit waardevolle programma hebben veel nieuwe kennis en inzichten opgedaan.

Doelstellingen en Deelnemers
Het programma richtte zich op internationaal samenwerken en het delen van kennis over natuur- en waterbeheer. Aan het programma namen 62 studenten deel, begeleid door Wim Zweep, Femke Groenewold en Duitse collega’s Miriam Nagel, Laura Heckmann en Claudia Kierstan.

Activiteiten
Tijdens twee veldwerkdagen in maart werkten Nederlandse en Duitse studenten samen aan onderzoeken naar waterkwaliteit en natuurherstel in de omgeving van Marl. Ze voerden onder andere vis- en macrofauna-onderzoek uit en deden voorstellen voor natuurverbetering.

Voorafgaand aan het veldwerk maakten de studenten online kennis met elkaar. Op 10 april werkten ze de verzamelde gegevens uit en presenteerden hun bevindingen. Dit werd gevolgd door een excursie langs de Overijsselse Vecht, waar ze leerden over waterherstelmaatregelen. Ook kregen de studenten de kans om met expert Robert Boer te praten over mogelijkheden voor vliegvissen in de regio Marl-Sinsen.