Internationaliserings-markt op Zone.college Twello

Op dinsdag 13 juni vond de internationaliseringsmarkt op Zone.college Twello plaats. Dit werd georganiseerd in het kader van hun programma voor wereldburgerschap. Hierbij waren ook de vier partnerscholen uit Roemenië, Spanje en Oeganda aanwezig. Samen met deze partnerscholen werkt Zone.college aan een lesprogramma voor wereldburgerschap, waarbij de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties centraal staan. Op dit gebied werkt Zone.college Twello ook samen met, onder andere, Hogeschool Windesheim en Cibap, die ook aanwezig waren.

De hoofdthema’s uit het lesprogramma waar de partijen samen aan werken; wereldburgerschap, duurzaamheid en klimaatverandering. Vanuit die thema’s bekijken ze allerlei maatschappelijke vraagstukken zoals bijvoorbeeld afval, duurzame landbouw en armoede. Het doel hiervan is om de leerlingen een mondiale blik mee te geven op de vraagstukken waar zij in hun dagelijks leven mee te maken krijgen.

Een mooi voorbeeld is afvalscheiding op school. Door samen met leeftijdsgenoten uit Roemenië, Spanje en Oeganda naar zo’n vraagstuk te kijken, geeft Zone.college Twello meer betekenis aan hun de lessen (wereld)burgerschap. De school wil vooral dat de leerlingen naar lokale oplossingen gaan zoeken. Want, zo luidt hun motto: ‘think global, act local.’

Kennismaken met andere culturen

Het eerste gedeelte van de dag stond in het teken van ‘elkaar leren kennen’. Door middel van teambuilding en andere activiteiten konden de leerlingen uit Twello en de internationale leerlingen elkaar beter leren kennen. In gemixte groepen zijn ze die dag aan de slag gegaan. Om 13.30 uur werd het programma dan echt geopend. De Oegandese leerlingen en hun docenten gaven een prachtig optreden in de kantine, vol met dans, muziek en zang. En ook de toeschouwende leerlingen zaten niet stil. Er werd enthousiast meegedaan. In de kantine stond ook een kraampje met allerlei spullen uit Oeganda die de aanwezigen konden kopen. Het middagprogramma dat volgde, was gericht op het laten kennismaken van de internationale leerlingen met de Nederlandse cultuur.

SILC markt

Na de opening voor de leerlingen, die tot 15.00 uur duurde, vond voor de Nederlandse en buitenlandse docenten en andere genodigden de SILC markt plaats. SILC (Sustainable International Learning Community) is het onderwijsconcept dat Zone.college Twello samen met Hogeschool Windesheim en Cibap heeft ontwikkeld. Directeur Bas Timmer van Zone.college Twello opende deze markt met een toespraak. Hierbij was Karin Pullen, voorzitter van het college van bestuur van Zone.college, aanwezig.

Op de SILC markt stonden verschillende teams die de genodigden iets konden vertellen over hun inbreng in SILC. Zo stond er een team van studenten van Windesheim Honours College, een student van Het Groene Lyceum van Zone.college die volgend jaar stage gaat lopen in Oeganda en presenteerden leerlingen van de school uit Barcelona, de twee scholen uit Roemenië en Zone.college Twello wat ze maandag 12 juni hadden gedaan. Zij zijn naar Hogeschool Windesheim geweest en hebben daar aan opdrachten gewerkt. Ook was de oprichter van stichting UP4S, Sylvia Mbabazi, aanwezig. Samengevat: een leerzame dag!

Een impressie van deze dag: