Investeren in taal op de werkvloer loont

Tussen 1 januari en 28 februari 2023 is het weer mogelijk om de subsidie Tel mee met taal aan te vragen. Het Groenbedrijf in Deventer maakte afgelopen jaar gebruik van deze regeling. We mochten voor hen een cursus Communicatieve en digitale vaardigheden verzorgen. Martie en Herman vertellen over wat de cursus hen heeft opgeleverd.

Aan het woord: Martie, deelnemer cursus Communicatieve en digitale vaardigheden

Martie (53) werkt ruim 35 jaar bij Het Groenbedrijf in Deventer. Samen met vier collega’s verzorgt hij de sportvelden van Deventer. De werkzaamheden zijn divers; naast maaien, borstelen, sproeien worden bijvoorbeeld plekken op het kunstgrasveld regelmatig bijgevuld met rubber.

Afgelopen jaar volgde Martie op zijn werk de cursus Communicatieve en digitale vaardigheden van Zone.college. “Ik wilde graag beter leren schrijven voor het netjes doorgeven van opmerkingen en vragen. Geen “hanepoten” meer en minder schrijffouten. De cursus heeft mij veel meer gebracht.”

Intakegesprekken
Martie: “Iedereen die bij ons op  het werk interesse had voor de cursus kreeg eerst een intakegesprek en een taaltest. In dat gesprek kon je aangeven wat je met de cursus wilde bereiken. We startten met een groep van 7 personen, iets later dan gepland vanwege corona. Dertig dinsdagochtenden kregen we les. Het grootste deel van de cursus mochten we in de baas zijn tijd volgen.”

Andere manier van werken
De leerbehoeften waren per persoon anders. “De collega’s waarmee ik de cursus volgde kwamen van verschillende afdelingen. Ik vond de sfeer goed. Er werd goed rekening met elkaar gehouden. Dat de sfeer goed was, kwam ook door de leraar die voor iedereen de tijd nam en met veel geduld alles uitlegde. Eerlijk gezegd viel de cursus mij in het begin een beetje tegen. We kregen veel computerwerk. We moesten op de computer brieven schrijven en e-mails versturen. Ik had in het begin veel onvoldoendes. Als het aan mij had gelegen sloegen we de computerles over, want mailtjes kun je ook snel beantwoorden met de telefoon en een antwoord is bij mij niet lang. Maar goed, het ging steeds beter en ik heb er nu heel veel plezier van.

De voordelen van werken met de computer is dat de computer aangeeft als een woord niet goed wordt geschreven en door de computer te gebruiken komt het  gelijk netjes op papier te staan. Als er nu iets is wat we moeten doorgeven aan de uitvoerder, dan ga ik achter de computer om het op te schrijven. De communicatie gaat beter en deze andere manier van werken geeft mij ook meer rust. Omdat mijn uitvoerder mijn handschrift moeilijk kon lezen, koos ik er vaak voor om het te onthouden. Nu ga ik na een werkdag eerst achter de computer en dan hoef ik er ook niet langer over na te denken.”

De krant wordt anders gelezen
Een onderdeel van de cursus is begrijpend lezen. “We leerden tijdens de cursus ook hoe je teksten kunt lezen. Ik lees nu de krant ook anders. Ik had nooit het geduld om lange teksten te lezen. Als ik nu een artikel zie dat ik interessant vind, dan pak ik de tijd om het goed te lezen. Een brief met veel tekst lees ik nu ook helemaal. Ik en de andere collega’s uit de groep hebben veel geleerd. Daar hebben we ons hele leven wat aan. Ik raad deze cursus aan iedereen aan, die moeite heeft met lezen of schrijven in het Nederlands.”

 

Aan het woord: Herman, coördinator KAM en Opleidingen

Herman is coördinator KAM en Opleidingen bij Het Groenbedrijf in Deventer. Het Groenbedrijf verzorgt in opdracht van onder andere de gemeente Deventer de werkzaamheden in de buitenruimte. Er werken ongeveer 170 mensen.

Van lesprogramma tot subsidie-aanvraag
“We werken al jaren samen met Zone.college. Afgelopen jaar volgden zeven medewerkers de cursus Communicatieve en digitale vaardigheden. Zone.college verzorgde voor ons het hele traject. Ze hebben het lesprogramma gemaakt, de intakegesprekken gevoerd per individuele medewerker en de subsidie-aanvraag geregeld.

Trots
Het is fijn om als werkgever medewerkers te kunnen helpen die problemen ervaren met het gebruik van digitale middelen, lezen en/of schrijven. Als zij hun vaardigheden kunnen verbeteren, dan profiteren wij daar als werkgever ook van. Het goed communiceren is zeer waardevol voor het dagelijks leven én op het werk. Medewerkers die de informatie niet goed tot zich kunnen nemen of zich niet goed kunnen uiten, kunnen ongewild in vervelende situaties terechtkomen met alle ellende van dien. Het niet goed lezen is een valkuil voor velen. We kijken terug op een zeer geslaagde cursus. Ik ben trots op wat de medewerkers hebben bereikt én dat we deze cursus, bestaande uit 30 dagdelen, binnen ons bedrijf hebben kunnen faciliteren.”

 

Het Groenbedrijf en Zone.college zijn aangesloten bij het Taalakkoord Werkgevers, een netwerk van bedrijven dat werkt aan het verbeteren van de taal- en digitale vaardigheden van medewerkers. Het Taalakkoord Werkgevers wordt uitgevoerd door de Leerwerkloketten en is een initiatief van het ministerie van SZW. Meer informatie: https://taalakkoord.leerwerkloket.nl/

Voor het verminderen van laaggeletterdheid op de werkvloer zijn meerdere financiële tegemoetkomingen, waaronder Tel mee met taal. Wie meer informatie wil over de opleidingsmogelijkheden bij Zone.college, kan contact opnemen met de afdeling Groei.zone via contact@zone.college of 088-26 20 703. We verzorgen trajecten voor sociaal ontwikkelbedrijven en bedrijven in de groensector, agrosector, voedingssector.