Kennismaken met groene opleidingen & cursussen

Op dinsdag 21 juni is er een informatieavond voor professionals en bedrijven. Daarnaast kunnen leerlingen, die na de zomervakantie willen starten met een mbo-opleiding, maar nog geen keuze hebben kunnen maken, zich aanmelden voor ‘het voorlichtingsgesprek’. Met dit laatste kennismakingsmoment wil Zone.college iedereen de mogelijkheid bieden om zich te oriënteren op een vervolgopleiding na de zomer. De informatieavond is van 18.00 – 20.00 uur

Informatieavond programma volwassenenonderwijs
De informatieavond is voor iedereen die graag informatie wil ontvangen over de opleidingsmogelijkheden in de de groene, agrarische of food sector. Studieadviseurs zijn online aanwezig voor 1-op-1 gesprekken over het volwassenenonderwijs. Heb je een vraag over een opleiding of cursus of wil je graag weten welke financieringsmogelijkheden er zijn? De studieadviseurs helpen bij het vinden van een opleiding, die past bij de persoonlijke situatie. Op de locaties Almelo, Doetinchem, Hardenberg en Zwolle zijn klassikale bijeenkomsten over de branche-opleiding Aankomend Hovenier VHG. In Zwolle vind ook de presentatie plaats over de branche-opleiding Medewerker Boomkwekerij van Talentboom. Aanmelden voor een online voorlichtingsgesprek en/of een klassikale bijeenkomst op één van onze locaties kan via de online formulieren op www.zone.college.

Het voorlichtingsgesprek voor late beslissers mbo
Mbo-docenten zijn op de locaties Almelo, Deventer, Doetinchem, Hardenberg en Zwolle aanwezig voor ‘het voorlichtingsgesprek’. Leerlingen kunnen met hun ouders/verzorgers  langskomen op locatie voor het stellen van vragen aan een docent van een specifieke mbo-opleiding. De vragen kunnen gaan over ‘wat zijn de beroepsmogelijkheden’, ‘hoe moet ik me aanmelden’, ‘wat kost een opleiding’ of ‘wanneer past een opleiding bij mij’. Op veel locaties wordt ook een korte rondleiding georganiseerd, zodat duidelijk is waar de toekomstige student een deel van zijn/haar opleiding volgt. Vooraf aanmelden is verplicht en kan via het online formulier op www.zone.college

De opleiding Wildlife in Zwolle en de opleiding Dierenartsassistent paraveterinair in Almelo, Deventer, Doetinchem en Zwolle bieden geen mogelijkheid tot een voorlichtingsgesprek. Zij hebben namelijk voor komend schooljaar (start augustus 2022) al het maximum aantal nieuwe studenten bereikt. Een goed alternatief voor deze opleidingen is de opleiding Dierverzorging (niveau 4). Deze opleiding kun je volgen in Almelo, Deventer, Doetinchem en Zwolle. In Hardenberg kun je nog wel starten met de opleiding Dierenartsassistent paraveterinair.

Zone.college heeft een ruim aanbod aan mbo-opleidingen, vakgerichte branche-opleidingen en cursussen en trainingen.