Kennismaken met het groene vo in Zwolle

In november organiseert Zone.college Zwolle 9 online voorlichtingsavonden over het groene vo-onderwijs. In een uur wordt dan online ingezoomd op het vmbo Groen of Het Groene Lyceum, de praktisch route naar het hbo. Aanmelden voor één van deze voorlichtingsavonden kan via de website.

Bij Zone.college Zwolle volgen op dit moment bijna 600 leerlingen een groene vo-opleiding. Leerlingen die kiezen voor het vmbo Groen krijgen in vier jaar een goede basis voor een vervolgopleiding in het (groene) mbo. Leren gebeurt in een groene omgeving met veel praktijkruimtes, zoals kassen, dierverblijven, science lokalen, techniekhal en schooltuin. Uiteraard krijgen leerlingen naast de groene vakken ook ‘gewone’ vakken als Nederlands, rekenen, drama en gym. Door het brede aanbod van vakken kan een leerling gemakkelijk doorstromen naar alle sectoren van het mbo.

Praktische route naar het hbo
Het Groene Lyceum is de plek voor leerlingen die makkelijk leren en goede scores op toetsen halen, houden van leren in de praktijk en feeling hebben met de groene omgeving. In een ondernemend traject gaan theorie én praktijk hand in hand. Leerlingen werken met een doordachte mix van een digitale leeromgeving en offline lesmethoden. Na afloop hebben de leerlingen een volwaardig vmbo-diploma (GL/TL) en een mbo-diploma op niveau 4. Hiermee hebben ze een prima startbewijs voor het hbo in handen.

Op 27 januari 2022 organiseert Zone.college Zwolle een open dag. Hierbij kunnen leerlingen en hun ouders/verzorgers ter plekke een kijkje nemen en sfeer proeven. De online voorlichtingen zijn een goede voorbereiding op deze open dag en bieden een laagdrempelige manier om kennis te maken met het groene vo in Zwolle.

Online voorlichtingsavond vmbo Groen Zwolle
donderdag 4, 11, 18 of 25 november 2021 | 19.00 uur tot 20.00 uur

Online voorlichtingsavond Het Groene Lyceum
maandag 1, 8, 15, 22 of 29 november 2021 | 19.00 uur tot 20.00 uur

Open dag vmbo Groen & Het Groene Lyceum Zwolle
donderdag 27 januari 2022