Leerlingen Het Groene Lyceum aanzet bij project ‘Out of the box’

Het project ‘Out of the Box’ is volgens Randy de Vaan, docent bij Het Groene Lyceum in Twello, misschien wel het leukste project dat er tijdens het tweede leerjaar van Het Groene Lyceum wordt georganiseerd. ‘Tijdens dit project kiezen leerlingen zelf een onderwerp waarmee ze aan de slag gaan. En dit kan echt van alles zijn. Van onderzoek naar de hoeveelheid plastic in de IJssel tot het maken van een verbeterplan voor de verkeersveiligheid in hun woonplaats. Leerlingen zijn in dit project aanzet!’

Leren door denken en doen staat centraal in Het Groene Lyceum van Zone.college. Niet alleen leren uit boeken, maar ook aan de slag in projecten en samen zorgen voor een mooi eindproduct. Bij het project ‘Out of the Box’ van Het Groene Lyceum in Twello zijn er verschillende eindproducten. Randy de Vaan: ‘Leerlingen bepalen zelf het onderwerp waarmee ze tijdens dit project van vijf weken aan de slag gaan. Ze krijgen hierbij begeleiding van hun coaches. En de vraagstukken zijn echt heel divers. Zo waren er leerlingen die onderzochten hoeveel microplastic er in de IJsel zit. Terwijl een ander groepje de verkeersveiligheid in hun eigen woonplaats probeerde te verbeteren. Zij hebben hun plan ook gepresenteerd bij de gemeente. Een mooie ervaring!’

‘Het project krijgt den naam ‘Out of the Box’, omdat we leerlingen proberen te leren om oplossingen te zoeken buiten de bekende paden. In het echte leven worden kleine, maar vooral grote problemen, vaak op een originele manier opgelost. Denk bijvoorbeeld aan The Ocean Cleanup van Boyan Slatt. Op Het Groene Lyceum leren wij leerlingen om anders, creatiever te denken. Zo worden ze voorbereid op een wereld die continu in verandering is.’ En de reacties van leerlingen? Heel positief volgens Randy. ‘Want zeg nou zelf; hoe vaak krijg je als leerling nou de kans om zelf helemaal te bepalen waar je op school mee aan de slag kan gaan?’

Projecten belangrijk voor Het Groene Lyceum
Het Groene Lyceum is de praktische leerroute naar het hbo van Zone.college. Na zes jaar met veel theorie en praktijk hebben leerlingen een vmbo-diploma én een mbo-diploma niveau 4 op zak. Daarmee kunnen ze doorstromen hbo, binnen en buiten het groen.

De leerlingen van Het Groene Lyceum werken regelmatig mee aan projecten in de (school)omgeving. Vaak speelt hierbij ‘duurzaamheid’ een belangrijke rol. Door te werken aan projecten worden leerlingen voorbereid op het hbo en ontwikkelen ze vaardigheden als samenwerken, plannen, communiceren, presenteren en ondernemen. In schooljaar 2022-2023 staan er natuurlijk weer mooie projecten op het lesprogramma van Het Groene Lyceum in Twello. Leren door denken en doen wordt zo mooi in de praktijk gebracht.