Leerlingen Het Groene Lyceum presenteren ideeën voor duurzame schoolomgeving

Hoe kunnen we de school en de schoolomgeving duurzamer maken? Dat was de vraag aan derdejaars leerlingen van Het Groene Lyceum in Zwolle voor het project Ecoschools. In een korte pitch presenteerden zij vrijdag 31 maart de eerste ideeën aan vertegenwoordigers van de locatie Zwolle. De tussentijdse opbrengst? Meer watertappunten, tijdschakelaars op buitenlampen, meer planten in lokalen en het inrichten van stille werkplekken voor leerlingen en studenten.

Hoewel bij sommige leerlingen de zenuwen door de keel gierden, waren alle korte presentaties van goede kwaliteit. Het werd duidelijk wat het idee bijdroeg aan de verbetering van de locatie en welke stappen er genomen moesten worden om het idee ook daadwerkelijk uit te voeren.

De ideeën sloten aan bij 1 van de thema’s van het project Ecoschools; Voedsel, Water, Energie, Afval, Gezondheid en Veiligheid. Elk groepje had een thema gekozen en gekeken welke aanpassingen er binnen de locatie in Zwolle nog gedaan kunnen worden om de school of schoolomgeving nog duurzamer te maken. Met de feedback worden de komende weken nog verbeteringen doorgevoerd in de plannen. Daarna zullen vertegenwoordigers van de school besluiten welke plannen ook echt kunnen worden uitgevoerd.

Leerlingen van Het Groene Lyceum werken elk jaar aan het project Ecoschools. Zij zijn eigenlijk de ambassadeurs van dit groene project, dat als doel heeft om te werken aan een duurzame leer- en werkomgeving. Vorig jaar zijn er ook verschillende ideeën gepresenteerd, waaronder het maken van een muurschildering met lucht reinigende verf. Deze muurschildering wordt binnenkort gemaakt door een Zwolse kunstenares.

Projecten belangrijk voor Het Groene Lyceum
Het Groene Lyceum is de praktische leerroute naar het hbo van Zone.college. Na zes jaar met veel theorie en praktijk hebben leerlingen een vmbo-diploma én een mbo-diploma niveau 4 op zak. Daarmee kunnen ze doorstromen hbo, binnen en buiten het groen. De leerlingen van Het Groene Lyceum werken regelmatig mee aan projecten in de (school)omgeving. Vaak speelt hierbij ‘duurzaamheid’ een belangrijke rol. Door te werken aan projecten worden leerlingen voorbereid op het hbo en ontwikkelen ze vaardigheden als samenwerken, plannen, communiceren, presenteren en ondernemen.