Leerlingen leerjaar 1 en 2 van vmbo Borculo doen mee met NL DOET

In het kader van burgerschap hebben de leerlingen uit leerjaar 1 en 2 van Zone.college uit Borculo ook dit jaar weer meegedaan aan de landelijke vrijwilligersdag NLdoet. Dit is de grootste vrijwilligersactie van Nederland, georganiseerd door het Oranje Fonds. Door vrijwillig iets voor anderen te doen, komen leerlingen in aanraking met allerlei facetten van de samenleving en soms ontstaan hierdoor langdurige vrijwilligers-contacten. In het voortraject heeft de school een twintigtal klussen verzameld, die geschikt zouden kunnen zijn om door 13- en 14 jarige leerlingen te laten uitvoeren. Hierbij was de site van NLdoet, maar ook de ondersteuning van het vrijwilligersinformatiepunt van belang.

Vrijdag 15 maart hebben leerlingen zich ingezet voor het onderhoud in speeltuinen, poets- en schoonmaakwerkzaamheden bij het Brandweermuseum in Borculo, het opruimen van snoeihout en zwerfafval bij voetbalverenigingen, grote schoonmaak op de zorgboerderij, koffie schenken bij ouderen, straatwerk, enzovoorts. Door mee te doen aan deze vrijwilligersdag onderstreept Zone.college het belang van vrijwilligers voor onze samenleving. De enthousiaste leerlingen hebben zich van hun beste kant laten zien. Zone.college kijkt terug op een zinvolle vrijwilligersdag.