Leerlingen planten biologische fruitbomen op landgoed De Bannink in Deventer

Op het terrein van leer-werkbedrijf Bij Tjoonk zijn vandaag 32 biologische fruitbomen geplant door leerlingen van De Linde speciaal onderwijs. Het planten van vijf soorten fruitbomen maakt onderdeel uit van het project ‘Samen verder’. Docenten van Zone.college Twello verzorgen voor dit project het lesprogramma en krijgen daarbij hulp van de Zone.college-leerlingen met het keuzevak ‘Welzijn kind en jongere’.

Het project ‘Samen verder’ bestaat uit vijf dagdelen. De leerlingen leren de komende weken meer over de natuur en met elkaar samen te werken in de natuur. Naast bomen planten staan werken met klein tuingereedschap, een moestuin aanleggen op het terrein van Bij Tjoonk én het bouwen van een insectenhotel op het programma. Één van de hoofdonderwerpen uit het lesprogramma is de insectenpopulatie in Nederland. Waarom zijn fruitbomen goed voor onze insectenpopulatie en wat is de functie van een insectenhotel?

 

Om 9.30 uur werd de eerste boom geplant door Iven. 

Medewerkers van Het Groenbedrijf uit Deventer hielpen ook mee met het planten van de bomen.
Het project kan plaatsvinden dankzij de financiële ondersteuning van Provincie Overijssel en de gemeente Deventer.