Leerlingen Zone.college Zwolle hangen nestkasten op in het Clauspark

Op woensdag 6 maart hebben een aantal leerlingen van Zone.college Zwolle meer dan veertig nieuwe nestkasten opgehangen in het Clauspark. Dit deden ze samen met de lokale Nestkasten Werkgroep Clauspark. De aanleiding voor deze samenwerking is ontstaan in de coronapandemie in 2022. De nestkasten die toen door leerlingen zijn gemaakt, lagen nog op de plank; er was al die tijd niks mee gedaan. Nu hebben ze toch nog een mooie plek gekregen.

Elk jaar maken de leerlingen tijdens de technieklessen, nestkastjes voor vogels. Tijdens de coronapandemie werden die lessen tot twee keer toe abrupt afgebroken, doordat de school moest sluiten als gevolg van de coronamaatregelen. Daardoor bleven er meer dan 50 nestkasten liggen, in allerlei stadia van opbouw. En doordat de betrokken leerlingen, toen de school weer openging, doorstroomden naar de volgende leerjaren, dreigden de nestkasten te worden afgevoerd naar de ROVA (afvalverwerking in Zwolle).

Grace van Erp, betrokken docent van Zone.college Zwolle, vond dat jammer. “Ik heb daarom aan de Nestkasten Werkgroep gevraagd of zij die kosten kon gebruiken en af wilde bouwen.” Daar reageerde de werkgroep positief op en zo worden er de aflopen winter meer dan 40 nestkasten klaargemaakt voor diverse soorten broedvogels in en rond het Clauspark.

Toen de nestkasten eenmaal af waren, moesten ze nog opgehangen worden. Twee leerlingen van Zone.college Zwolle, Jurre en Lars, mochten woensdag 6 maart de eerste kasten op te hangen in het Clauspark. Door deze extra nestkasten zijn er nu ook rondom het park meer mogelijkheden voor vogels om te broeden. Dankzij deze samenwerking met Zone.college kon de werkgroep tevens tegemoet komen aan de vraag van wijkbewoners om meer nestkasten in de wijk. Niet alleen omdat ze graag meer vogels in de wijk zien, maar ook omdat vogels schadelijke insecten eten, zoals de processierups.