Marketing, communicatie en pr

Voor, tijdens en na de vakantie zijn er veel zaken marketing en pr-zaken geregeld. Hieronder vind je informatie over een aantal van die zaken.

Mailchimp voor digitale nieuwsbrieven
Zone.college verstuurd verschillende nieuwsbrieven naar verschillende partijen. Er worden bijvoorbeeld nieuwsbrieven gestuurd naar vmbo-decanen, het mbo-personeel, en bpv-bedrijven. Heb je input voor een nieuwsbrief, mail het dan naar: communicatie@zone.college.

Sjablonen in Word en PPT
In Word vind je Zone.college sjablonen. Het gaat hier om agenda, memo en begeleidend schrijven. Voor brieven geldt dat niet alle collega’s deze kunnen aanmaken. Op deze manier houden we zicht op wat er de deur uit gaat. De sjablonen voor PPT zijn ook beschikbaar. Je kunt ze vinden in PPT en dan bij sjablonen.

Visitekaartjes
Bij een nieuwe organisatie horen ook nieuwe visitekaartjes. Wil jij een nieuw visitekaartje? Vul dan dit formulier in, Marketing en communicatie verzorgt de opmaak en de productie. Minimaal één keer per maand is er een oplevering van de visitekaartjes. Volgorde van aanmelden is leidend bij de productie.

Let op: overleg altijd met je leidinggevende. Alleen met zijn/haar akkoord kunnen de visitekaartjes worden gemaakt. Mail de aanvraagformulieren naar  communicatie@zone.college onder vermelding ‘Aanvraag visitekaartje’.

Website live!
Hopelijk is het jullie niet ontgaan; de website is live. Belangrijk te weten; de komende maanden werken we aan de hand van een ‘things-to-do’ lijst aan de optimalisatie van de website. Denk aan plaatsen van foto’s, documenten etc. Vragen of opmerkingen? Mail ze naar communicatie@zone.college.

Promotiekleding
Maak je gebruik van werkkleding (jassen, overalls, bodywarmers) en heb je nieuwe werkkleding nodig met het logo, neem dan contact op met de hoofdconciërge van de locaties. Het akkoord voor de bestelling van de kleding moet komen van de directeur of portefeuillehouder.

Signing op locatie
De komende weken start de uitrol op locatie van de signing. We maken hierbij onderscheid tussen vervanging van bestaande borden en helemaal nieuwe uitingen. Het is een omvangrijk project en daarom kan niet alles tegelijk. We hebben van alle locaties een overzicht van middelen, deze rollen we stapsgewijs uit.

Social media
We werken vanaf dit schooljaar met nieuwe social kanalen. De kanalen worden beheerd door de centrale afdeling communicatie. De social kanalen kunnen alleen gevuld worden met jullie hulp. Heb je nieuws of activiteiten die je wilt delen via social media: mail naar communicatie@zone.college.

Op dit moment zien wij dat er veel accounts zijn aangemaakt onder de naam Zone.college. Wij vinden het heel belangrijk dat informatie over Zone.college wordt gedeeld, maar dan wel via de officiële kanalen van Zone.college. Beheer jij een social media kanaal waarop je berichten over Zone.college plaatst, neem dan via communicatie@zone.college contact op met de afdeling communicatie.

Beurswanden en banners
Voor het mbo krijgen we vier algemene beurswanden, die verspreid worden over e locaties; Almelo, Doetinchem, Lochem en Zwolle.
Per zone en per opleiding ontvangt iedere locatie een aantal banners (roll-ups). Het werkveld per locatie is zelf verantwoordelijk voor de banners en houdt ze zelf in beheer.

Huisstijl
De huisstijl van Zone.college bestaat uit drie onderdelen. Een zakelijke huisstijl, denk daarbij aan de PPT, briefpapier, visitekaartjes. Een informele huisstijl, deze kenmerkt zich door beelden te gebruiken uit de praktijk, detailbeeld, het groene DNA van Zone.college te uiten. Deze huisstijl zie je bijvoorbeeld terug in de brochures, spandoeken of social media. Het derde onderdeel is de werving. Bij de werving passen we een andere huisstijl toe met als thema ‘We maken het samen’. De boodschap is: ‘We doen het samen, we zijn actief, samen hebben we plezier, het is hier veilig’. ‘We maken het speels, we maken het samen, iedereen zijn eigen talent, ieder zijn eigen taak en kwaliteit, iedereen aan de slag.’ Dit zie je dan bijvoorbeeld terug in wervende beelden op social media of op posters.

Om meer duidelijkheid te creëren wanneer je welke huisstijl gebruikt en hoe, is binnenkort een huisstijlwijzer beschikbaar.

De powerpoint ‘uitwerking huisstijl’ is hier te downloaden.

Brochures
De opleidingen zijn onderverdeeld in zones, per zone is er één brochure. Hieronder vind je een overzicht van de verschillende zones. De brochures worden rond 15 oktober verwacht en verstuurd naar de locaties en de vo-scholen.


Opleidingsgebied
Opleiding
Groen Tuin & landschap
Groen & cultuurtechniek
Bos- & natuurbeheer
Sportvisserij & waterbeheer
Teelt & technologie
Retail Bloem & styling
Groene detailhandel
Agro Groen, grond en infra
Veehouderij
Paard Paardenhouderij
Paardensport
Hoefsmid
Dier Dierverzorging
Dierenartsassistent paraveterinair
Wildlife
Voeding Voeding & technologie
Voedings & voorlichting

Wervingscampagne
De wervingsperiode is begonnen. Er worden voorlichtingen op vo-scholen gegeven, er wordt een mbo-landingspagina voor de open dag aangemaakt, advertenties geplaatst op social media, nieuwsbrieven naar vo-decanen gestuurd. Na de herfstvakantie ontvangen de vo-decanen een informatiepakket met een brief, poster en de brochures.

Voorlichtingen
Gedurende de wervingsperiode worden er presentaties en voorlichtingen gegeven aan vo-scholen, vo-leerlingen en vo-ouders. Tijdens deze voorlichting maken de voorlichters van Zone.college allemaal gebruik van dezelfde basis PPT met daarin een aantal dia’s over wat de opleiding uniek maakt. wil je gebruik maken van de PPT, neem contact op met;
Groen.zone                   Chantal Ter Steege
Agro.zone                    Astrid Sportel
Retail.zone                   Betty Rijnberg
Dier.zone                      Agnes Cesengo
Voeding.zone               Gerard Nijhuijs
Paard.zone                   Nog in te vullen