Mbo-verklaring ‘Groene’ branche als pilot in arbeidsregio Twente

Eind van dit jaar hebben er zo’n 50 Twentenaren een praktijkverklaring in het mbo op zak, eind 2020 zijn dat er in totaal 150. Dat is de inzet van de Pilot Praktijkleren, die op 1 juli officieel van start is gegaan. Zone.college verzorgt de leerroute voor de ‘Groene’ branche.

De pilot is bedoeld voor werkenden en werkzoekenden zonder startkwalificatie en voor wie het behalen van een MBO diploma of certificaat niet haalbaar is. Het doel van de pilot is om te onderzoeken of praktijkleren met een MBO-verklaring een beter perspectief biedt op duurzaam werk en de overgang naar werk of behoud van werk kan versoepelen of vergroten.

Pilot praktijkleren met een MBO-verklaring Regio Twente
Mensen zonder een startkwalificatie hebben vaak een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. Ze zijn vaker werkloos en uitkeringsafhankelijk. Om te voorkomen dat deze groep mensen uiteindelijk thuis op de bank terecht komt en daar blijft, is een samenwerkingsverband in Twente opgestart. Hierin zitten – naast Zone.college – vertegenwoordigers van het Roc van Twente, de Twentse gemeenten, het Werkplein Twente, SWB Midden Twente en Soweco.

Competenties en mogelijkheden staan centraal
In de pilot wordt gekeken naar de competenties, mogelijkheden en vaardigheden van de deelnemers en wordt gekeken welke route passend is. Dat is maatwerk.
In Twente zijn er leerlijnen opgezet voor het behalen van een praktijkverklaring voor de branches Groen, Zorg en Logistiek. Samen met een aantal werkgevers is gekeken welke vaardigheden er nodig zijn om een deelnemer te laten instromen. Vervolgens zijn in nauwe samenwerking met het onderwijs diverse werkopdrachten geselecteerd die nodig zijn om de vaardigeden aan te leren. Daarbij gaat het om naast vakinhoudelijke vaardigheden ook om algemene werknemersvaardigheden. In het leerwerkbedrijf is een praktijkopleider aanwezig, die de deelnemer ondersteunt en  toets. Bij een positief resultaat krijg de deelnemer voor die opdrachten een door de branche erkend mbo-praktijkverklaring.

Ervaringen in andere regio’s laten zien dat meer dan 80% blijft werken bij het bedrijf als ze eenmaal een praktijkverklaring op zak hebben. De Twentse pilot sluit aan bij het landelijke pilots Praktijkleren van de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).