Minder op school, meer op bedrijven

René van Kuilenburg (College van bestuur) over de toekomst van het groene onderwijs

Minder op school, meer op bedrijven

“Kleinschaligheid. Kennen en gekend worden. Zorgzaam”, dat kenmerkt Zone.college, volgens René van Kuilenburg, College van Bestuur.

“Dat heb ik niet zelf bedacht, hoor. We hebben met docenten, leerlingen en studenten samen nagedacht over wat Zone.college bijzonder maakt. Al snel kwam er als grote gemene deler uit: kleinschaligheid, oprecht gezien worden, betrokken docenten die je kennen en weten wat goed voor je is. Zorgzaam. Want daar komt nog bij dat we als groene onderwijsinstelling werken met levende have, met planten en dieren. Er zit ook iets in van ‘rentmeesterschap’: de wereld is niet van jou, maar je mag er op een verantwoorde manier gebruik van maken.”

Nieuwsgierige docenten

Zone.college wil nog beter aansluiten bij de beroepspraktijk. Hoe doe je dat?

“Door docenten aan te trekken met een beroepsverleden en ze daarover te laten vertellen. Dat boeit studenten. Zoals een van onze docenten, die speurhonden traint voor de politie. Daar kan ze fantastisch over vertellen. Wij willen graag meer mensen uit het bedrijfsleven voor de klas. Mensen die vanuit hun eigen ervaring vertellen over vernieuwingen in hun vakgebied, zoals het inzetten van drones in de landbouw. En dat je daarbij dan niet wordt tegengehouden door het ontbreken van onderwijsbevoegdheden. Ik zou sowieso liever nieuwe docenten werven op basis van hun nieuwsgierigheid dan op basis van hun kennis.”

Maatschappelijke  opdracht

“Verder kunnen we de aansluiting bij het bedrijfsleven versterken door meer onderwijs te geven ín die bedrijven. Wat mij betreft vindt het mbo-onderwijs straks bijna niet meer plaats in een schoolgebouw, maar in innovatieve bedrijven.” Staat het bedrijfsleven daarvoor open? “Ja, dat is wel mijn ervaring. Ze willen graag studenten over de vloer hebben. Ik denk bovendien dat juist het bedrijfsleven in de groene sector zijn maatschappelijke opdracht ziet. Daar komt bij dat de mensen in al die bedrijven en organisatie ook continu persoonlijk zullen moeten blijven groeien. Het bedrijf vervult de rol van school en de school die van een bedrijf.”

Zone.college wil ‘onderscheidend’ zijn. Zegt niet iedere school dat van zichzelf? “Dat kan wel zijn, maar wij zijn ‘t ook echt! Wij hebben vmbo- en mbo-opleidingen onder één dak, die combinatie vind je alleen in het groene onderwijs. En daar houdt het niet op, we zijn er ook voor na dat mbo-diploma, voor een ‘leven lang ontwikkelen’. Niet voor niets is onze ambitie ‘samen voor groots groen onderwijs, voor alle generaties’.

Ons onderwijs in voeding, natuur en leefomgeving gaat over grote maatschappelijke vraagstukken; Hoe zien natuur en groen er in de toekomst uit, hoe komen we tot een duurzame circulaire economie en hoe wordt straks ons voedsel geproduceerd? Het is onze opdracht om onze leerlingen en studenten groots, toekomstbestendig groen onderwijs te bieden.

Huzarenstukje

“Wij zijn onderscheidend in die zin dat we simpele dingen gewoon heel goed doen. Wij halen hoge slagingspercentage, zonder eerst de minder sterke leerlingen eruit te knikkeren. We hebben best een aantal leerlingen die ergens een uitval hebben. Toch halen we die hoge slagingspercentages. Dat vind ik echt een huzarenstukje. We zouden gerust wat zelfbewuster mogen zijn. Veel dingen hebben we goed voor mekaar, maar soms zijn we daar wel erg bescheiden over…”