Mooie scores bij tussentijdse veldcontroles MaisChallenge

De twee studententeams van de opleiding Groen, grond & infra die meedoen aan de MaisChallenge scoren goed bij de tussentijdse veldcontroles. Bij de eerste check op onder meer de opkomst van het maiszaad en de onkruiddruk, scoorde het team uit Hardenberg zelfs de maximale score. De huidige tussenstand? Het team uit Hardenberg staat eerste, gevolgd door het team uit Almelo.

Bij de MaisChallenge gaat het om te komen tot een zo hoog mogelijk rendement bij het telen van mais. Hierbij maken studenten gebruik van het smart farming platform Agrility van Limagrain. Via dit platform kunnen studenten digitaal hun vorderingen bijhouden en via precisielandbouw een efficiëntere teelt realiseren met een betere opbrengst.

Rolf Klooster, docent Groen, grond & infra, begeleidt de studenten uit Hardenberg. ‘Elke week krijgen we een update en kunnen de studenten zien hoe hun gewas erbij staat. Ze krijgen gegevens over onder meer het groeistadium, de ontwikkeling van de biomassa, de opbrengstverwachting en opbrengstspreiding binnen het perceel. In het begin kun je nog wat bijsturen in de teelt. Daarna is het vooral zaak om te kijken wat de oorzaken zijn van eventuele mee- of tegenvallers. Is er opbrengstverlies door droogte, hebben we te maken met een verdichte ondergrond of ziekten en plagen. Mooie vraagstukken!’

Builenbrand
‘In de wedstrijdperiode zijn er drie veldcontroles. Bij de eerste controle werd gekeken naar de opkomst van het zaad, hoe egaal de opkomst was en hoe het stond met de onkruiddruk. Het team behaalde toen de volle punten. Bij de tweede controle ging het om de kolfzetting, de vitaliteit van de plant en de hoeveelheid ziekten en plagen. We hadden op het perceel een beetje last van builenbrand en we hebben dus wat punten laten liggen. Binnenkort is er nog een controle op het inkuilmanagement. De veldcontroleurs beoordelen dan de netheid, dichtheid en temperatuur in de kuil.’

Tussenstand
In januari 2023 wordt de winnaar van de MaishCallenge editie bekend gemaakt en horen de studenten wie er met de hoofdprijs, een studiereis naar het veredelingsbedrijf van Limagrain in Rilland, naar huis gaat. De tussenstand belooft veel goeds. Rolf: ‘De teams van Zone.college zijn nu de twee beste teams in een deelnemersveld van 11 mbo- en hbo-studententeams. Top!’

En wat studenten er zelf van vinden? Volgens Rolf zijn ze erg enthousiast. ‘Ze leren werken met digitale tools, werken met drones en onderzoeken verschillende manieren van zaaien. We hebben namelijk op het wedstrijdperceel bij loonbedrijf Hulter in Anerveen een proefopstelling gemaakt. Aan de ene kant is de mais op traditionele manier gezaaid, aan de andere kant met deltazaaien op een rijenafstand van 50 centimeter. De studenten onderzoeken welke manier van planten het meeste opbrengt. Een interessante opdracht met wellicht verrassende resultaten.’

Expertise, bewustwording en ervaring
In de MaïsChallenge is een initiatief van Limagrain Nederland, waarbij het gaat om expertise opdoen, bewustwording en ervaringen uitwisselen met anderen. Samen met het NAJK (Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt) verzorgen ze de veldcontroles en verschillende kennisbijeenkomsten. Alle deelnemers kunnen deze editie het smart farming platform Agrility van Limagrain Nederland gebruiken. Het is voor de derde keer dat Zone.college meedoet aan de Maischallenge. Bij de eerste editie scoorde het studententeam uit Hardenberg een mooie vierde plek, vorig jaar won het studententeam uit Almelo.

Vertellen en laten zien
Rolf: ‘Studenten kunnen ook punten krijgen door op social media hun ervaringen te delen. Daarom plaatsen we regelmatig nieuws op onze kanalen. Robin Sikkens, derdejaars student, maakte deze video die een beknopt beeld geeft van de ontwikkelingen in de wedstrijd’.

Meer weten over de opleiding Groen, grond & infra? Kom naar de open dag of kijk verder op onze website.