Nederlandse Stedenbouw Ontcijferd: Een Fietstocht door Zwolle

In het kader van de module Stedelijke ontwikkeling hebben de studenten van de mbo-opleiding Geo, data & design verschillende soorten wijken verkend tijdens een fietstocht. Hier zijn enkele kenmerken van de genoemde wijktypologieën: Vinex-wijk, bloemkoolbuurt en vooroorlogse arbeiderswijk.

 1. Vinex-wijk:
  • Kenmerken: Vinex-wijken zijn stadsuitbreidingswijken die zijn ontstaan in het kader van het Vinex-beleid (Vierde Nota Ruimtelijke Ordening Extra). Ze zijn vaak ruim opgezet en bevinden zich aan de randen van steden.
  • Bouwperiode: Over het algemeen zijn Vinex-wijken gebouwd vanaf eind jaren 80 tot begin 21e eeuw.
  • Woningtypen: Vaak bestaan Vinex-wijken uit eengezinswoningen met tuinen, en er is aandacht besteed aan groenvoorzieningen en voorzieningen zoals scholen en winkels.
 2. Bloemkoolbuurt:
  • Kenmerken: Een bloemkoolbuurt staat bekend om zijn organische, kronkelige stratenpatroon, wat lijkt op de structuur van een bloemkool. Dit staat in contrast met de regelmatige, rechte straten in veel andere wijken.
  • Bouwperiode: Bloemkoolbuurten zijn vaak ontstaan in de jaren 70 en 80.
  • Woningtypen: De bebouwing kan gevarieerd zijn, met zowel eengezinswoningen als appartementen. Het ontwerp benadrukt vaak diversiteit in plaats van uniformiteit.
 3. Vooroorlogse arbeiderswijk:
  • Kenmerken: Dit type wijk is ontstaan vóór de Tweede Wereldoorlog en werd vaak gebouwd om de huisvestingsbehoefte van arbeiders te accommoderen. De bebouwing kan compact zijn en er is vaak sprake van aaneengesloten rijtjeshuizen.
  • Bouwperiode: Vóór de Tweede Wereldoorlog, dus in de periode voor 1940.
  • Woningtypen: Veelal rijtjeshuizen met beperkte tuinen, gebouwd met het oog op efficiënt gebruik van de beschikbare ruimte.

Tijdens de fietstocht door Zwolle keken de studenten naar de specifieke kenmerken van elke wijk, zoals de stedenbouwkundige opzet, architectuur, groenvoorzieningen en buurtvoorzieningen. Dit alles draagt bij aan het begrip van de verschillende stedelijke ontwikkelingsfasen en wijktypologieën. De fietstocht is een voorbereiding voor een excursie naar Deventer, waarbij de studenten veldwerk gaan doen. Met behulp van ArcGIS FieldMaps gaan ze aspecten vastleggen die te maken hebben met sociale veiligheid en deze aspecten combineren met het karakter en de ontstaansgeschiedenis van de wijk.