Next level samenwerking tussen onderwijs en agrarisch ondernemers: samen op ‘Soft skills-training’

Naast kennis en kunde heb je in de veehouderij en bij loonwerk ook persoonlijke competenties nodig. Bij het opleiden van nieuwe vakmensen moet daar meer aandacht voor komen, vinden agrarisch ondernemers. Zone.college heeft deze roep uit het werkveld opgepakt door een training ‘Soft Skills’ aan te bieden. Bijzonder aan deze training is dat onderwijsprofessionals en ondernemers van de praktijklocaties hem gezamenlijk volgen. De gedachte hierachter: als student leer je het beste omgaan met jezelf, met anderen en met je werk als er zowel op school als op het stagebedrijf aandacht voor is.

‘In de veehouderij en bij loonwerk gaat het niet alleen om vakkennis en technische skills. Je hebt ook vaardigheden nodig zoals feedback geven en krijgen, kritisch denken, zelfinzicht, persoonlijk leiderschap, stressbestendigheid, plannen, organiseren en samenwerken. Persoonlijke competenties die in deze branche nu misschien wel belangrijker zijn dan ooit. Maar juist in deze skills is volgens het bedrijfsleven nog wel een slag te maken, geven de agrarisch ondernemers met wie wij samenwerken aan. Dat zie je ook aan het groeiend aantal agrarische coaches’, vertelt docent Veehouderij Saskia Wolbers.

“Het team van de toekomst bestaat uit docenten en bedrijfsleven, die elkaar versterken” (Rita Hanekamp, programmamanager bij Zone.college)

Elkaar versterken

‘Om nieuwe generaties agrariërs en loonwerkers beter te kunnen begeleiden in hun persoonlijke ontwikkeling, moeten de persoonlijke competenties (ook wel soft skills of 21e-eeuwse vaardigheden genoemd) in vrijwel alle lessen op school worden verweven. Maar dat niet alleen, er moet ook in de beroepspraktijkvorming aandacht voor zijn’, stelt Rita Hanekamp. Zij werkt bij Zone.college als programmamanager van de Zone.academie. ‘Praktijk-rijk leren neemt bij Zone.college een belangrijke plaats in. Wij werken daarom nauw samen met stagebedrijven en praktijklocaties. Volgens ons bestaat het team van de toekomst uit docenten en bedrijfsleven, die elkaar versterken. Wij denken dat deze krachtenbundeling een belangrijke voorwaarde is voor maximaal leereffect. Om de samenwerking tussen onderwijs en werkveld, en daarmee de opleiding van studenten, naar een nog hoger niveau te brengen, hebben we gekozen voor een heel nieuwe vorm: een gezamenlijke training voor agrarisch ondernemers en docenten. De training ‘Soft skills’ hebben we ontwikkeld in samenwerking met Hogenkamp Agrarische Trainingen.’

Waardevol

Volgens Yvonne Luisman pakte het idee van een gezamenlijke training heel goed uit. ‘De training heeft mij erin bevestigd hoe waardevol het voor studenten is om als docenten en bedrijfsleven samen op te trekken en met elkaar in gesprek te blijven’, vertelt ze. Yvonne is docent economie bij Zone.college, verzorgt lessen rekenen en burgerschap en coacht studenten van de opleiding Groen, Grond & Infra. ‘Ik heb nieuwe inzichten opgedaan over de manier waarop je met studenten in gesprek kunt gaan. Daarnaast stimuleert de training mij om meer op het stagebedrijf aanwezig te zijn en met praktijkbegeleiders van gedachten te wisselen. Hoe ga je bijvoorbeeld om met een student die zich heel verlegen en afwachtend opstelt? En hoe kun je wat meer structuur geven aan een student die na ieder klusje weer naast je staat omdat hij niet weet wat hij nu moet doen? Door dat samen te bespreken, kan de student groeien. En het bedrijf heeft meer aan hem.’

‘Ik hoop op een vervolg. Zowel om stagiairs beter te kunnen begeleiden als voor mijn eigen ontwikkeling’ (Nicole Scholten Linde, melkveehouder)

Afstemmen

Nicole Scholten Linde heeft samen met haar man een melkveebedrijf in Hezingen. ‘In de stoere, soms wat gesloten agrarische wereld kan het woord soft skills wat afschrikken. Maar iedere agrarisch ondernemer weet hoe belangrijk persoonlijkheid, houding en communicatiestijl zijn voor de manier waarop je werkt en je werk naar buiten brengt. Zelf heb ik veel van de training geleerd. Het heeft mijn zelfkennis vergroot en inzicht gegeven in de processen die iemand bij een verandering doorloopt. Daarnaast is het goed om te weten hoe het onderwijs kijkt naar persoonlijke competenties. Als het voor de ontwikkeling van een student nodig is, kunnen wij als praktijkbegeleiders afstemmen met de docenten. Aan mijn collega’s zou ik willen zeggen: doe mee aan de training, je wordt er alleen maar wijzer van. Zelf hoop ik op een vervolg. Zowel om stagiairs beter te kunnen begeleiden als voor mijn eigen ontwikkeling.’

Continueren

Het is nog te vroeg om het effect van de training op de studenten te kunnen meten. Maar de eerste ervaringen en de feedback van de deelnemers doen vermoeden dat een gezamenlijke training voor onderwijs en praktijklocaties een formule is die lijkt te werken. Rita: ‘Het zien van elkaars perspectieven blijkt heel krachtig en leerzaam te zijn. In de komende tijd gaan we daarom verder experimenteren met deze nieuwe vorm van samen leren en samen werken.’