Nieuwe cursussen Glastuinbouw

Vanaf dit najaar bieden we twee nieuwe cursussen aan voor medewerkers in de glastuinbouw: een basiscursus Glastuinbouw voor Poolstaligen en een vervolgcursus Glastuinbouw. Beide cursussen zijn opgezet in samenwerking met Kasgroeit, een initiatief dat wordt gefinancierd door het fonds Colland Arbeidsmarkt. Bedrijven die onder de CAO Glastuinbouw vallen, kunnen voor deze cursussen aanspraak maken op een Colland-subsidie.

De basiscursus Glastuinbouw voor Poolstaligen
De basiscursus Glastuinbouw voor Poolstaligen start op dinsdag 9 november in de regio Zwolle. In 5 bijeenkomsten leren de deelnemers de vaktechnische aspecten van plantenfysiologie en bemesting. Basisonderwerpen als de onderdelen van planten, fotosynthese, substraten, water- en mineralenhuishouding komen aan de orde. Tijdens alle bijeenkomsten is er een tolk aanwezig.

Behalve voor mensen die al bij een glastuinbouwbedrijf werken is de basiscursus ook geschikt voor nieuwkomers in de sector. Het beroep ‘Medewerker teelt’ staat te boek als een zogeheten kansberoep, de kans op werk is dus groot. De basiscursus wordt ook aangeboden in een Nederlandstalige versie. De eerste bijeenkomst daarvan staat gepland op dinsdag 14 september en er zijn nog plaatsen beschikbaar. Indien gewenst kan Zone.college de basiscursus ook in-company aanbieden.

De vervolgcursus Glastuinbouw
De vervolgcursus Glastuinbouw beslaat 10 dagdelen en kan op verschillende locaties worden gegeven. In deze cursus leren de deelnemers meer over groeifactoren en meetmethodes, zodat ze in de toekomst kunnen meedenken over eventuele optimalisatiemogelijkheden in het productieproces.

Klik hier voor meer informatie over de basiscursussen en de vervolgcursus Glastuinbouw.