Nieuwe opzet MBO-Varkensopleiding

Theorie meteen toepassen in de praktijk. In de nieuwe opzet van de MBO-Varkensopleiding van Zone.college is het mogelijk. Elf studenten startten deze maand in Doetinchem met het praktijk-rijk leren. In de nieuwe vorm krijgen de studenten voor een heel groot deel, 80% tot begin januari, les op 6 praktijkbedrijven. Samen met de school geven de 6 varkenshouders vorm aan de varkensopleiding.

Theorie direct toepassen
De studenten krijgen 1 dag in de week les op school voor de zogenoemde AVO-vakken, zoals Nederlands, Engels en rekenen. Twee dagen in de week volgen de leerlingen les op een van de 6 praktijkbedrijven, waar theorie en praktijk elkaar aanvullen. Op deze bedrijven is een praktijkruimte aanwezig met de juiste faciliteiten om les te kunnen geven.

Meester-gezel-constructie
Ook voeren de studenten in kleinere groepen opdrachten uit op de praktijkbedrijven, onder begeleiding van de varkenshouder. Dit past bij het ‘meester-gezel-constructie’, waarbij de leerling de kneepjes van het vak leert van een ervaren vakman. ‘Als het praktijk-rijk leren goed bevalt gaan we dit ook op de overige vestigingen doorvoeren’, aldus Brigitte Kok die voor Zone.college de lessen op de praktijkbedrijven voor haar rekening neemt.

Bekijk de Agro.zone voor meer informatie.