'Ook de studenten kunnen aangeven wat ze interessant vinden'

Onderwijsorganisatie Zone.college biedt een bijzondere vorm van lesgeven waarin theorie en praktijk naadloos op elkaar aansluiten: praktijk-rijk leren. Het idee is dat studenten en docenten zoveel mogelijk ‘naar buiten’ gaan om te ervaren hoe het er bij echte bedrijven aan toe gaat. De principes van praktijk-rijk leren worden ook toegepast in de opleidingen Veehouderij van Zone.college. Zo is VOF Den Hartog in Hummelo een van de bedrijven waar studenten de praktijk leren kennen.

Hans Nusselder van VOF Den Hartog vertelt hoe op het bedrijf invulling wordt gegeven aan het praktijk-rijk leren. “We hebben hier op de boerderij een lesruimte ingericht waar een docent van de opleiding ’s ochtends theorieles geeft over zaken als jongvee, maïs of bemesting. Vervolgens laat ik de studenten ’s middags de praktijk zien. We gaan dan bijvoorbeeld de stal in om koeien te beoordelen of jongvee op te meten, of het land op om te tellen hoeveel maïsplanten er in een rij staan.”

Ruimte voor eigen ideeën
Sommige onderwerpen voor de praktijklessen worden vanuit de opleiding aangedragen. “Maar als ik eigen ideeën heb voor lessen, wordt dat alleen maar aangemoedigd. Ook de studenten kunnen aangeven wat ze interessant vinden. Zo hadden we vorig jaar een groep die meer wilde weten over het bekappen van koeien. Daar hebben we toen een praktijkles aan gewijd.”

Toekomst van de sector
Hans vindt het belangrijk om een bijdrage te leveren aan het praktijk-rijk leren. “Je hebt toch te maken met jongens en meiden die de toekomst van de sector zijn. Toen ik vroeger zelf op school zat, liep je een keer zes weken stage bij hetzelfde bedrijf en dat was het. Nu zien de studenten verschillende bedrijven en komen ze met allerlei concrete vraagstukken in aanraking. Dat is een goede zaak, want de praktijk is nog altijd de beste leerschool.”