Op zoek naar de modderkruiper

Studenten Bos- & natuurbeheer hebben in opdracht van de gemeente Zwolle een visonderzoek uitgevoerd gericht op de grote modderkruiper. In samenwerking met Ecogroen, een ecologisch advies- en ingenieursbureau met vestigingen in Zwolle en Amersfoort, is een schepnetonderzoek gecombineerd met een zegenvisserij.

Tijdens het onderzoek hebben de studenten 11 vissoorten waargenomen, waaronder zeelt, kleine modderkruiper, vetje, blankvoorn, bittervoorn en marmergrondel. Ook werden er nog middelste groene kikker, kleine watersalamander en geelgerande waterkever gespot. De onderzoeksgegevens worden door de studenten uitgewerkt in een beknopte adviesrapportage en ingediend bij de stadsecoloog in dienst van de gemeente Zwolle.

Het onderzoek is een mooie samenwerking tussen Zone.college, de gemeente en het adviesbureau. En volgens de studenten was het ‘een geweldig leuke en leerzame dag.’ Zone.college werkt in alle mbo-opleidingen met opdrachten, die in en voor de praktijk worden uitgevoerd. Op deze manier maken studenten in hun opleiding actief kennis met hun toekomstige werkveld en de vraagstukken die hier leven.