Opleidingen Wildlife en Dierverzorging lid van Dierenteam Zwolle

De opleidingen Wildlife en Dierverzorging in Zwolle werken sinds een aantal maanden samen met verschillende dierenwelzijnsorganisaties aan het verbeteren van dierenwelzijn in Zwolle. Onder de naam ‘Dierenteam Zwolle’ voeren ze verschillende acties uit rondom thema’s als opvang van dieren en het bevorderen van – en informeren over dierenwelzijn. Omdat dierenwelzijn vaak te maken heeft met het welzijn van mensen werkt het Dierenteam Zwolle ook samen met sociaal-maatschappelijke organisaties.

De doelstelling van het Dierenteam Zwolle past goed bij de doelstelling en opdracht van de dieropleidingen. Meedoen aan het Dierenteam Zwolle was dus eigenlijk vanzelfsprekend. Drie collega’s van de opleidingen onderhouden het contact en zorgen zo dat ontwikkelingen uit het team ook in de opleiding aan de orde komen. Bijkomend voordeel is dat deze samenwerking ook direct mooie praktijkopdrachten voor studenten oplevert.

Een van de zichtbare acties is de samenwerking met SamenZwolle en de lancering van de website www.samenzwolle.nl/samendieren. Deze site geeft informatie over de deelnemende organisaties en al hun diereninfo, -activiteiten en -vrijwilligersvacatures. Ook staan er oproepjes van buurtgenoten, die hulp vragen bij de verzorging van hun huisdier.

De samenwerking tussen de Zwolse dierenwelzijnsorganisaties is uniek; nergens in Nederland wordt op deze manier het onderwerp dierenwelzijn op de kaart gezet. Allemaal voor het geluk en de gezondheid van de dieren in de gemeente Zwolle.