Nieuw bij Zone.college Zwolle: opleidingen Boomkwekerij voor zij-instromers

Zone.college Zwolle heeft twee nieuwe branche-opleidingen. De opleidingen Medewerker Boomkwekerij en Meewerkend voorman Boomkwekerij zijn bedoeld voor mensen die zich willen laten omscholen naar een kansrijk beroep. Voor mensen met ervaring in de sector is er de keuze om een gedeelte van de opleidingen te volgen.

De nieuwe opleidingen zijn gericht op zij-instromers vanaf 21 jaar die al een basisopleiding hebben genoten, maar nog geen of weinig kennis hebben van de sector, de diverse teelten, gewassen en afzetmogelijkheden. Het werken bij een boomkwekerij als (al dan niet vakbekwaam) medewerker geldt volgens het UWV als een kansrijk beroep. Dit houdt in dat de kans op betaald werk groot is. Er bestaan dan ook diverse financiële regelingen om het volgen van dit soort opleidingen te stimuleren.

 

Vakgericht en modulair
De invulling van de programma’s voor de nieuwe opleidingen werd verzorgd door Talentboom, een initiatief van de vakbonden en werkgeversorganisaties in de sector, in samenwerking met Zone.college en diverse andere partijen. Beide opleidingen zijn vakgericht, wat inhoudt dat Nederlands, rekenen en burgerschap niet tot het curriculum behoren. Dankzij de modulaire opbouw kunnen de deelnemers een gedeelte van de opleiding volgen en hiervoor een deelcertificaat halen.

 

Het programma
Beide opleidingen nemen in totaal 1 jaar in beslag. Verspreid over 40 dagdelen komen diverse onderwerpen aan bod:
• Kennismaken met de sector
• Teeltvoorbereiding
• Gewasverzorging, gewasbescherming en stimuleren groei en ontwikkeling
• Rooien en verwerken
• Onderhoud, registratie en verantwoording

Het verschil tussen de twee opleidingen is dat bij Meewerkend voorman Boomkwekerij ook ruim aandacht is voor communicatieve vaardigheden en het inplannen, coördineren en toezien op het uitvoeren van werkzaamheden; vaardigheden die nodig zijn bij een rol als meewerkend voorman.

 

Start in december
De geplande startdatum voor de eerste module Algemeen kennismaken van de opleiding Medewerker Boomkwekerij  is dinsdag 14 december. Deze module bestaat uit vier dagdelen (2 dagen).
De geplande startdatum voor de module Algemeen kennismaken van de opleiding Meewerkend voorman Boomkwekerij is eveneens dinsdag 14 december.

 

Open dagen november
Op vrijdag 26 november is er een open dag bij Zone.college Zwolle aan de Koggelaan 7. Op deze dag zijn tussen 18.00 en 19.30 uur opleidingsadviseurs aanwezig, die meer kunnen vertellen over deze nieuwe branche-opleidingen, de werkzaamheden bij een boomkwekerij en de financiële mogelijkheden voor om- en bijscholing. Aanmelden voor de open dag kan vooraf via onze site of bij de deur.