Opwindende Reis naar het Onontdekte Eiland: Studenten Geo, data & design creëren digitale atlas

In een boeiend avontuur van verbeelding en cartografie hebben eerstejaars studenten van de opleiding Geo, data & design zich gestort op het ontwerpen van een digitale atlas voor een fictief eiland. Geïnspireerd door de rijke traditie van geofictie, waarbij denkbeeldige geografieën tot leven worden gebracht, zijn de studenten vastbesloten om een gedetailleerde kaart en beschrijving van hun eigen ontdekte eiland te creëren.

Idee en Inspiratie
Geofictie, de kunst van het ontwerpen van fictieve geografische eenheden, heeft een rijke geschiedenis, gaande van Tolkien’s Midden-Aarde tot de fantasiekaarten van de oude meesters zoals Abraham Ortelius. De studenten gaan de uitdaging aan om in de voetsporen van deze pioniers te treden door een digitale atlas te maken voor een eiland dat door een door hen gekozen ontdekkingsreiziger is ontdekt en tot op heden onbekend is gebleven.

Het Onbekende Eiland
Met de landoppervlakte tussen Texel en Groot-Brittannië, mag het eiland zich overal op aarde bevinden. Bergen, rivieren, vulkanen, meren, enzovoort, kunnen de geografie van het eiland sieren. Ten tijde van de ontdekkingsreiziger waren er verspreid over het eiland dorpjes en inheemse bewoning.

Plan van Aanpak
Om deze uitdagende opdracht aan te pakken, stellen de studenten een gedetailleerd plan van aanpak op. Hierin beschrijven ze hun doelstellingen, onderzoeksopzet en werkplanning. Goede communicatie en taakverdeling zijn cruciaal, en ze leggen alles vast in een logboek om de voortgang bij te houden.

Oude Kaarten en Nieuwe Realiteiten
Het startpunt van hun avontuur is het creëren van een oude kaart, handgetekend zoals deze zou kunnen zijn rond het jaar 1650. Vervolgens richten ze zich op de moderne tijd, waarbij ze overzichtskaarten maken in QGIS met gedetailleerde informatie over het klimaat, de bevolking, de infrastructuur en meer.

Wikipedia en StoryMap
Om het eiland tot leven te brengen, werken de studenten aan een Wikipedia-pagina met gedetailleerde informatie over de ligging, natuurlijke kenmerken, bevolkingsopbouw, culturele kenmerken, politiek en uitdagingen. Ten slotte worden alle elementen samengevoegd in een ArcGIS StoryMap, waarbij de studenten de keuze hebben tussen een toeristische of wetenschappelijke invalshoek om hun creatie te presenteren.

De Uitdaging Aannemen
Als kers op de taart hebben de studenten de mogelijkheid om hun atlas uit te breiden met extra kaarten, tekeningen of zelfs de creatie van een 3D-model van het eiland. Dit alles met als doel hun geofictieve meesterwerk naar een hoger niveau te tillen.

Met deze opwindende reis naar het onontdekte eiland laten de studenten zien dat de combinatie van creativiteit, technische expertise en aardrijkskundige kennis tot verbluffende resultaten kan leiden. De wereld kijkt uit naar het onthullen van dit fictieve juweeltje in de digitale wereld van Geo, data & design.

Bekijk hier de Atlas van een groep studenten.