Practoraten bij Zone.college

Een practoraat is een expertiseplatform binnen een mbo-instelling waar praktijkonderzoek naar innovatie en verbeteringen in het onderwijs wordt uitgevoerd. Het doel is het verspreiden en delen van kennis en het opleiden tot innovatief vakmanschap wat leidt tot een goede aansluiting met de arbeidsmarkt. Een practoraat bestaat uit een ‘kenniskring’ met een practor (hoofdonderzoeker) en docent-onderzoekers. Ook docenten, studenten en partners vanuit het (regionale) bedrijfsleven zijn actief betrokken. Het practoraat slaat de brug tussen onderwijs, onderzoek en de praktijk (het regionale bedrijfsleven).

Voor meer en actuele informatie kijk op onze website zone.college/practoraten  of mail het practoraat.

Zone.college heeft twee practoraten

Op dit moment zijn er twee practoren werkzaam voor Zone.college met een eigen practoraat, deze docenten werken samen met een aantal docent-onderzoekers aan hun praktijkonderzoek. Met als doel om de kwaliteit van ons onderwijs te verbeteren waarbij een meerwaarde ontstaat voor het werkveld, de studenten (beter beroepsbekwaam en beter beroepsperspectief) en de docenten (professionalisering binnen het vakgebied).

 

Practoraat Betekenisvolle leerprocessen

Binnen het practoraat zal praktijkgericht onderzoek uitgevoerd worden met als centrale vraag: ‘Aan welke ontwerpprincipes moeten leertrajecten voldoen om betekenisvolle leerprocessen duurzaam aan te bieden?’ Het antwoord op deze vraag geeft ons de mogelijkheid opleidingen nog beter te ontwerpen en duurzaam binnen het Zone.college te positioneren. Daarmee bereiden we onze studenten nóg beter voor op de toekomst. Tegelijkertijd biedt het werken aan onderzoek de mogelijkheid aan docenten om te professionaliseren, win-win dus.

ONDERZOEKSVRAGEN:

Het practoraat heeft innovatie van het onderwijs voor studenten als hoofddoel.

  • Wat zijn betekenisvolle leerprocessen binnen het groene mbo bij Zone.college?
  • Welke ontwerpprincipes zijn van belang bij het vormgeven van betekenisvolle leertrajecten?
  • Welke leeromgeving past bij betekenisvolle leerprocessen?
  • Welke (docent-)interventies zijn daarop van invloed en hoe kunnen we deze stimuleren?

Practor: Kim Kuiper

 

Practoraat Rekenen

Binnen het Practoraat Rekenen gaan we op zoek met collega’s waar studenten in hun dagelijks leven en in hun beroep rekenen tegen komen. Wat is dan de meest ideale wijze om studenten te helpen in hun rekenkundige ontwikkeling? Welke leeromgeving past daarbij? Wat mag de student van de docenten verwachten? Welke competenties heeft de docent nodig om die goede rekenles te verzorgen?

ONDERZOEKSVRAGEN:

  • Het doen van onderzoek naar de meest ideale rekenles?
  • Tijdens workshops en lezingen gaan docent-onderzoekers (zowel binnen als buiten Zone.college) resultaten uit praktijkgericht onderzoek delen met docenten en beleidsmakers.
  • Door verschillende activiteiten te organiseren de motivatie om te rekenen bevorderen.

Practor: Jurriaan Steen

 

Voor meer en actuele informatie kijk op onze website zone.college/practoraten.