Praktijk-rijk leren op De Marke

Studenten Veehouderij en Groen, grond & infra volgen lessen op agro-innovatiecentrum De Marke praktijklessen over ’toekomstgerichte landbouw’. Hoe kunnen de professionals van de toekomst kringloop-, natuurinclusieve en biologische landbouw inzetten om een oplossing te bieden voor klimaatverandering, biodiversiteitsherstel, bodemkwaliteit, waterkwaliteit en luchtkwaliteit.

De lessen zijn gemaakt in co-creatie met o.a. De Marke en (VKA)-ondernemers in de Achterhoek en worden verzorgd door docenten van Zone.college en experts van De Marke. Daarnaast bezoeken de studenten een aantal VKA bedrijven. De lessen zijn zo vormgegeven dat er een duidelijke koppeling is tussen theorie en praktijk en gaan onder meer over ‘Bodem en Bemesting’, ‘Graslandbeheer’ en ‘Telen Voedergewas’.