Praktijkrijk leren binnen Tuin & landschap

Dit schooljaar zijn 13 eerstejaars studenten Tuin & landschap (niveau 3 en 4) gestart met ‘Praktijkleren in de regio Twente’. De afgelopen periode bezochten ze verschillende groenbedrijven in de regio, variërend van een hoveniersbedrijf tot een cultuurtechnisch bedrijf en van een bedrijf met cash & carry tot een kwekerij. Door verschillende bedrijven te bezoeken krijgen studenten een goed beeld van de diversiteit en breedte van ‘het werken in het groen’.

‘De studenten Tuin & landschap werden tijdens deze bedrijfsbezoeken begeleid door de medewerkers van deze groenbedrijve,’ vertelt Chantal ter Steege, docente Tuin & landschap in Almelo. ‘Zij zorgden er voor dat de studenten de verschillende werkzaamheden kunnen uitvoeren. Een dag start vaak met een korte introductie over het bedrijf. Studenten hebben zich hierop voorbereid door zich alvast in het bedrijf te verdiepen door het bezoeken van de website en vragen daarover uit te werken.’

‘Vervolgens krijgen de studenten instructie over de werkzaamheden die uitgevoerd gaan worden. Bijvoorbeeld uitleg over de werking van verschillende machines voor grasveldonderhoud, het machinaal haagknippen, planten van een bomen in wegberm en onkruidbestrijding op verharding. Maar ook het belang van het correct en volledig invullen van een werkbon en de werking van een digitaal planningssysteem kwamen aan de orde.’

‘Uiteraard voeren de studenten de werkzaamheden ook daadwerkelijk uit verschillende projectlocaties. Zo hebben ze gewerkt aan het aanleggen van een verharding, het groenonderhoud in een woonwijk, de aanleg van een blotevoetenpad en kwamen werkzaamheden als plantwerk en onderhoud van gazon en gras aan de orde.’

‘De dag sluiten ze af met feedback en reflectie. Studenten en medewerkers van de bedrijven keken naar wat ging er goed, wat heb je geleerd en welke tips hebben we voor elkaar. Deze feedback en reflectie werken studenten ook uit in de opdracht, die moet worden ingeleverd en meetelt in de beoordeling van de praktijkonderdelen.’

‘Het praktijkrijkleren in de regio het mogelijk dat studenten kennismaken met werkzaamheden die tijdens de praktijklessen op school niet mogelijk zijn en die ook niet altijd tijdens de stagedagen aan bod komen. Een mooie aanvulling dus op de verschillende plaatsen waar de studenten het groenvak leren!’