Process your future

Er is veel vraag naar procesoperators, zowel in de food als non-food. Om meer arbeidskrachten/studenten voor deze sector te interesseren is er een samenwerking opgezet tussen een aantal bedrijven in de Twentse proces- en levensmiddelenindustrie, ROC van Twente en Zone.college. Dit doen zij onder de naam: ‘Process your Future’. Hiervoor is er een praktijkcentrum opgezet voor de regio Oost-Nederland (Overijssel, Achterhoek en Stedendriehoek). Het gaat hierbij niet om een nieuwe faciliteit, maar een samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven om onder meer faciliteiten, specialisten (en specialismen) en andere middelen te delen.

Opleiden
De eerste opgave voor het ‘Process your Future’ is om innovatieve opleidingen te creëren voor zowel jongeren als werkenden. In deze opleidingen moeten studenten leren hoe zij hun arbeidsmarktwaarde als gediplomeerd werknemer in kunnen zetten.

De bedrijven in de procestechnologie voorzien een snel oplopend tekort aan operators door pensionering van personeel. Het vergroten van de instroom van nieuw personeel is een tweede belangrijke opgave voor de partners in deze coöperatie.

Innoveren
De vernieuwing vraagt om actie op drie hoofdzaken:

  • Actuele, ‘state-of-the-art’ opleidingsinhoud, adaptieve methodiek en samenwerking onderwijs en bedrijfsleven. Activiteiten voor het verhogen van de aantrekkingskracht van het vak en van de opleidingen lopen daar als een rode draad doorheen. Aangepaste modules worden aangeboden aan het vmbo, zodat leerlingen vroegtijdig kennismaken met de proces-techniek.
  • Opleidingsmateriaal dat voor initiële opleidingen wordt ontwikkeld, wordt gaandeweg ingezet voor de op-, om- en bijscholing van werknemers.
  • Samen met Saxion Life Sciences worden mbo-plus modulen voor een duale associate degree opleiding ontwikkeld. Vanuit bedrijven is er een mbo-plus behoefte.