Resultaten examen 2018 locatie Twello

In Twello hebben in totaal 230 leerlingen examen gedaan. Daarvan zijn er na het tweede tijdvak 226 geslaagd.

  • VMR: 19 kandidaten, 19 geslaagd: 100%
  • BB: 70 kandidaten, 69 geslaagd: 98,6%  
  • KB: 88 kandidaten, 88 geslaagd: 100 %
  • GL: 53 kandidaten, 50 geslaagd: 94,3% 
  • Van de GL kandidaten hebben er 45 een poging gedaan om een TL diploma te behalen door een extra vak te volgen. 41 van hen hebben dat gehaald: 91,1%

Van de 233 examenkandidaten zijn er 229 leerlingen geslaagd. Dat is een percentage van 98,1% . Een resultaat waar wij heel trots op zijn!

Vanaf het schooljaar 2018 – 2019 zijn AOC Oost en Groene Welle samen verder gegaan onder de naam Zone.college. Lees hier meer over de fusie.