Rijk aan praktijk, een succesvolle werkweek bij CentreParcs

Een midweek naar CenterParcs! Als scholen hun studenten uitnodigen voor een meerdaagse excursie, kost dat veel organisatorische rompslomp. Docenten van de opleiding Tuin & landschap uit Zwolle en Almelo benaderden dit probleem bij de invulling van het praktijk-rijk leren vanuit een andere invalshoek. Gerrit Strijbis en Edwin Vos, twee van de organisatoren: ‘Met de combinatie van werkzaamheden in het groen en gezellige avondactiviteiten bij de Huttenheugte, een vakantiepark van CenterParcs, sloegen we twee vliegen in één klap.’

Deze werkweken laten zich volgens Gerrit het beste omschrijven als een mijlpaal. ‘De werkzaamheden bij CenterParcs sluiten naadloos aan op de uitgangspunten van ‘praktijk-rijk leren’. In tegenstelling tot andere oefensituaties ervoeren studenten dat hun inspanningen meteen nuttige resultaten opleverden. Daarbij werkten ze samen met experts uit het bedrijfsleven en maakten zo kennis met de nieuwste technieken en inzichten.’

‘We zagen dat de studenten aarzelend begonnen om uiteindelijk zelfverzekerd de werkweek af te sluiten.  Nadenken, overleggen, aarzelen en voorzichtig proberen groeiden uit tot ingeslepen automatismen. Ook sociaal gezien markeerden de werkweken een nieuw tijdperk. Niet alleen werkten de studenten Tuin & landschap van de locaties Almelo en Zwolle voor de eerste keer samen, het was ook de eerste activiteit buiten het schoolterrein na het Corona-tijdperk.’

Win-win situatie
Ook CenterParcs toonde zich ingenomen met het resultaat. Ten eerste ziet het vakantiepark het als een maatschappelijke opdracht jongeren op een leuke manier te binden aan de groene sector. Edwin Vos: ‘Met deze opdracht koppelen ze de schoolbanken aan de praktijk. Daar staat tegenover dat ze daarmee tegelijkertijd een deel van het onderhoud van de buitenruimte afdekken. Een win-win situatie.’

Dat CenterParcs de studenten onderdak gaf en ook mogelijkheden bood voor een keur aan avondactiviteiten maakte dit project tot een heus evenement. Edwin: ‘Alles valt samen. Met de nodige nuance lijkt dit project op een prima voorbeeld en praktische vertaling van het praktijk-rijk leren uit het strategisch beleidsplan.’