Samenwerking tussen Nederland en Indonesië voor Duurzame Onderwijsontwikkeling in Aquacultuur

De samenwerking tussen onderwijsinstellingen in Nederland en Indonesië wordt verder versterkt met een focus op duurzame ontwikkeling in de agrarische sector. Hiervoor is een trainingsproject opgezet waarbij collega’s van de docentenopleiding van IPB Universiteit en Vedca, een trainingsinstituut voor het bijscholen van docenten in de agrarische sector worden bijgeschoold.

Het project omvat trainingen voor twee specifieke groepen waarbij HollandDoor de project leiding heeft.

1. Value Chain Management: Een samenwerking tussen HAS Den Bosch, HollandDoor, waarbij de focus lag op het optimaliseren van waardeketenbeheer.(Value chain management)

2. Duurzame Aquacultuur: Zone.college speelt een centrale rol in het verstrekken van trainingen over duurzame aquacultuur. Sinds oktober verzorgt docent Aquacultuur, Stef Cleassens online trainingen.

Bezoek Indonesische collega’s
Vorige week hebben collega’s uit Indonesië een bezoek gebracht aan Nederland, waarbij onder meer kennisuitwisseling en training op het gebied van aquacultuur aan bod is gekomen.

Training in Nederland
Het bezoek aan Nederland omvatte verschillende educatieve activiteiten, waaronder een bezoek aan Zone.college in Zwolle. De agenda van deze dag omvatte:

 • Algemene Informatie:
  Kennismaking met het Nederlandse schoolsysteem en praktijkgericht leren, inclusief inzicht in de samenwerking met het bedrijfsleven.
 • Aquacultuur:
  Een rondleiding door de faciliteiten van Zone.college, met uitleg over kweeksystemen door studenten Mica Garretsen en Jarno Bolle.
 • Teelt & technologie:
  Inzicht in de paprikateelt door docent Bertus Boer.
 • Voeding:
  Presentatie over een studentenproject waarbij paprika’s uit de schoolkas worden verwerkt tot soep, gepresenteerd door studenten Iris van Dijk en Julian Nijmeijer onder begeleiding van Hans Dames.

Studenten Zone.college ondersteunen bij training in Indonesië
De samenwerking tussen Nederlandse en Indonesische onderwijsinstellingen wordt in juni voortgezet met trainingen in Indonesië. Deze trainingen zijn gericht op het optimaliseren van duurzame kweekmethoden en het ontwikkelen van praktijkopdrachten voor het mbo-onderwijs in de aquacultuursector. De studenten Jarno Bol en Mica Garretsen van Zone.college reizen mee naar Indonesië om te ondersteunen bij de training. Ze gaan o.a. de ontwikkelde praktijkopdrachten testen, en een kweeksysteem optimaliseren.

Mede mogelijk gemaakt door: