'Soft skills' blijven belangrijk

In de afgelopen decennia is ’traditioneel boeren’ getransformeerd naar het runnen van een professioneel bedrijf. En het ontwikkelen van verschillende Soft skills, zoals leidinggeven en communicatie, zijn inmiddels minstens zo belangrijk als het aanleren van specifieke (vak)technische vaardigheden. Binnen het RIF neemt het ontwikkelen en aanleren van deze Soft skills een belangrijke plek in. We zetten de nieuwste acties graag op een rij.

In gesprek met stakeholders
In het eerste en/of het tweede jaar gedurende één semester, één dag per week, voeren studenten Veehouderij (niveau 3 en 4) een opdracht in de praktijk uit. Deze richt zich op het ontwikkelen van communicatieve vaardigheden. Het gaat dan onder meer om vragen als ‘ hoe ga je het gesprek aan?’, ‘hoe vraag je goed door?’, ‘hoe geef je feedback?’ en ‘hoe luister je actief?’. De opdracht richt zich op stakeholders van een boerenbedrijf, zoals een veearts, voerleverancier of loonwerker.

Soft skills koppelen aan LOB
Docenten werken aan een verbeterde Loopbaanoriëntatie en –begeleiding (LOB) en coaching auhtor (een eenheid in de digitale leeromgeving, red.). Ze ontwikkelen opdrachten, die de praktijk (stage) en de Soft skills met elkaar verbinden. Met deze nieuwe opdrachten wordt LOB (een verplicht onderdeel op het mbo) praktischer ingevuld en kunnen studenten meer oefenen bij het aanleren en (door)ontwikkelen van hun Soft skills.

Kompas 21 als hulpmiddel
Docenten Veehouderij in Almelo, Doetinchem en Hardenberg krijgen een training over het werken met Kompas 21, een reflectie-instrument die leerlingen inzicht geeft in zijn/haar 21ste-eeuwse vaardigheden. Na de training kunnen docenten de componenten van Kompas 21 beter implementeren in de lessen, toepassen in de lesstofontwikkeling en inzetten bij de coaching van de studenten.

Kompas 21 is ook de leidraad geweest bij de evaluatie van de BPV beoordelingsformulieren. Op basis van de onderdelen in Kompas 21 zijn criteria ‘s geschrapt en toegevoegd. In schooljaar 2022-2023 gaan we werken met de aangepaste beoordelingsformulieren.

Trainingen voor bedrijven
Niet alleen studenten worden getraind in de Soft skills. Ook betrokken bedrijven worden bijgeschoold. Afgelopen jaar hebben verschillende praktijkbedrijven de training Soft skills gevolgd samen met docenten Veehouderij. Komend schooljaar krijgt dit een vervolg door verschillende intervisiebijeenkomsten geleid door speciaal opgeleide collega. De soft Skills training haalde ook het nieuws. Lees hier verder…

Dit artikel maakt onderdeel uit van de digitale nieuwsbrief voor stage- en leerbedrijven over ontwikkelingen in de opleidingen Veehouderij en Groen, grond & infra.