Studenten Bos- & natuurbeheer werken mee bij aanleg hondenspeelbos

Het dorp Lemele krijgt binnenkort een eigen hondenspeelbos. Studenten Bos- & natuurbeheer werken mee bij de aanleg van dit terrein. Via Forest Projects, de studentenonderneming van de opleiding, worden de verschillende werkzaamheden uitgevoerd.

Zo starten de studenten in maart met het opschonen van het bos, waarbij onder meer bomen worden gesnoeid, oud hout wordt verwijderd en paden voor de baasjes begaanbaar worden gemaakt. Ook daarna blijven de studenten betrokken bij het reguliere onderhoud.

De opdracht past goed bij de opleiding Bos- & natuurbeheer. William Dekker, docent van de opleiding: ‘Met deze opdracht, die de student in het laatste jaar doet, komen alle kennis en vaardigheden samen. De opdracht is best complex. Studenten moeten zorgen voor een goede planning, organisatie en uitvoering. In het project geven derdejaars studenten leiding aan de tweedejaars studenten.’

‘Er is aandacht voor veel verschillende vaardigheden. Van het voeren tot een klantgesprek en de wensen achterhalen tot het maken van tijdsplanning, inventariseren van de omgeving (flora en faunawetgeving) en het inschatten van de haalbaarheid van het project. Natuurlijk is er ook aandacht voor de veiligheidsaspecten (risicofactoren inschatten), leidinggeven, aansturen van medewerkers, vakdeskundigheid toepassen, omgaan met gereedschappen en het maken van een begroting (financiën uitrekenen). Kortom een mooie opdracht, die inmiddels ook de pers heeft bereikt.’