Studenten Green design maken beplantingsplan SSP

De eerstejaars Studenten van de nieuwe mbo-opleiding Green design werken de komende weken verschillende plannen uit voor de groene styling van de nieuwe StudentenServicePunten (SSP). Voor de locaties Almelo, Deventer, Doetinchem en Hardenberg worden verschillende creatieve plannen uitgewerkt, die moeten bijdragen aan een prettig werkklimaat en een uitnodigend karakter. De plannen worden voorgelegd aan een afvaardiging van collega’s uit het SSP. De plannen die het beste aansluiten bij de wensen en eisen worden uitgevoerd (dit kan verschillen per locatie).

Deze challenge is voor de studenten Green design de eerste uitdaging die in de opleiding aan bod komt. De opleiding werkt niet langer met integrale opdrachten en toetsen. De studenten van de opleiding moeten laten zien dat ze de leeruitkomsten van een leereenheid onder de knie hebben op basis van de oplossing die ze aandragen voor een uitdaging van een externe partij. Op deze manier wordt ‘challenge based learning’ gestimuleerd. Het doel van challege based learning en het werken met leeruitkomsten is om studenten uit te dagen om zelf met creatieve oplossingen te komen. Groene designers oftewel creatieve talenten met een expertise op het gebied van groen en duurzaamheid zijn nodig om toekomstige uitdagingen aan te pakken. Voor deze challenge heeft het onderwijsteam zelf een opdrachtgever benaderd, in de toekomst zullen de studenten zelf op zoek gaan naar een uitdaging bij een externe partij.

Het StudentenServicePunt opent eind oktober officieel haar deuren. Studenten mbo en collega’s mbo kunnen hier dan terecht met al hun vragen over onder meer beroepspraktijkvorming, ondersteuning in leren, schoolkosten en Plusklas. Het StudentenServicePunt is een lang gekoesterde wens van het mbo-onderwijs om de dienstverlening aan studenten vanaf 1 centrale plek te organiseren.

Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen van Green design? Volg ze dan op Instagram op @green.design_college