Studenten Tuin & landschap tonen ideeën voor meer biodiversiteit op de kade in Doesburg

Tien studenten Tuin & landschap van het Zone.college in Doetinchem toonden hun creatieve ideeën om de biodiversiteit te vergroten van een deel van de kade in Doesburg. Deze plannen presenteerden ze maandag 25 oktober aan Waterschap Rijn en IJssel, gemeente Doesburg en bewoners. De creatieve ideeën vormen input voor het vergroenen van de kade in Doesburg.

Waterschap Rijn en IJssel en gemeente Doesburg zijn de opdrachtgevers voor dit project. Zij zien een kans om op sommige plekken in hun gebied de biodiversiteit te vergroten. Samen met IVN Gelderland stelden ze jongeren in staat om hierin mee te denken. De studenten Tuin & landschap van het Zone.college Doetinchem vormden in mei 2021 zogenaamde adviesbureaus, elk bestaande uit drie leerlingen. De studenten bezochten onder meer de dijklocatie, interviewden experts, deden een buurtonderzoek én ze hielden rekening met de karakteristieken van het Achterhoekse landschap.

Onnika van Oosterbosch, projectleider bij IVN Gelderland: “Dit project is onderdeel van het Jongeren Adviesbureau Achterhoek, waarbij leerlingen van verschillende scholen in de Achterhoek met lokale vraagstukken van echte opdrachtgevers aan de slag gaan.”

Deskundige jury
De creatieve concepten varieerden van onder meer bloemenmengsels tot prairiebeplanting. Eén voor één presenteren de groepjes hun werk aan de deskundige jury. Die beoordeelde of de ideeën vernieuwend en haalbaar waren. De jury bestond uit Anna Wegner, ecoloog bij Waterschap Rijn en IJssel, Susan Zweers, dijkinspecteur bij Waterschap Rijn en IJssel, Tjeerd Broersma, beheerder Groen bij gemeente Doesburg, en Peter Krijnen, buurtbewoner bij De Vrijheid.

De jury was enthousiast over de brede blik van de hoveniers-in-wording en de manier waarop zij de verbinding met de omgeving aangingen. Ook de leerlingen zelf waren enthousiast over het project: “We zijn eigenlijk altijd in een tuin bezig. Een opdracht op een dijk vraagt toch weer wat anders van ons, we worden gedwongen om verder te kijken.”

De ideeën van de studenten worden meegenomen in de verdere plannen van het waterschap en de gemeente, waarbij de veiligheid van de bewoners achter de dijk altijd voorop staat.