Studenten Tuin & landschap werken mee aan Gezonde Buurt Schöneveld

De wijk Schöneveld is hard aan het werk om de Gezondste Buurt van Doetinchem te worden. En studenten Tuin & landschap leveren hier een actieve bijdrage aan. Gezonde Buurt staat voor een groene, gezellige en speelvriendelijke buurt en wordt samen met bewoners uitgevoerd door Jantje Beton, IVN Natuureducatie en gemeente Doetinchem. Zone.college sluit dus ook actief aan. Het project wordt gefinancierd door het ministerie van VWS.

In een Gezonde Buurt werken kinderen, volwassenen en gemeente samen aan het realiseren van drie dromen om hun buurt gezond te maken en te houden:

  1. Een actieve buurtgemeenschap, waar mensen elkaar ontmoeten en samen meedoen aan het beter maken van de buurt.
  2. Een speelse buurt, waar kinderen lekker kunnen spelen en ook volwassenen uitgenodigd worden om voldoende te bewegen.
  3. Een natuurlijke buurt, waar mensen en dieren zich thuis voelen en waar de natuur bijdraagt aan klimaatadaptatiedoelen.

De opdracht past goed bij de opleiding Tuin & landschap. De studenten werken in deze opdracht samen met vmbo-leerlingen van de locatie Doetinchem. Zo krijgen zij ook een goed beeld van de praktijkopdrachten in de opleiding en ervaren ze zelf dat een groene omgeving de wereld leefbaarder en gezonder maakt.