Studenten Veehouderij duurzaam aan de slag

Studenten Veehouderij zijn in het kader van het vak ‘Duurzame veehouderij’ op bezoek geweest bij proefboerderij de Marke in Hengelo. Deze veehouderij onderzoekt en demonstreert een schone en rendabele melkveehouderij, met als doel de milieubelasting tot een minimum te beperken.

De studenten kregen door middel van een lezing en rondleiding over het bedrijf, inzicht in de kringloop op een veehouderij en de mogelijkheden om de mineralenbalans te optimaliseren. De opgedane kennis gaan de studenten gelijk in de praktijk brengen. Op hun eigen stagebedrijf gaan ze de kringloop in kaart brengen en onderzoeken waar mogelijk verbeterpunten liggen.