Studenten Zone.college aan het werk op de Floriade

Studenten Groene retail en Bloem & design werken deze week op de Floriade aan hun examen van het keuzedeel ‘Nature art’. De natuurlijk objecten die de studenten maken zijn door bezoekers te bekijken en blijven tot het einde van de Floriade staan.

Op 16, 17 en 18 mei zijn de studenten op de Floriade aanwezig om te werken aan dit examenonderdeel. De wereldtuinbouwtentoonstelling wordt eens in de tien jaar gehouden en vindt dit jaar in Almere plaats tot en met 9 oktober.

Thema Nature art
Het thema van het keuzedeel in ‘Nature art’. Hieronder verstaan we het maken van een kunstwerk van in de natuur voorkomende materialen. Opdrachtgevers voor deze kunst kunnen musea, gemeentes, Landschaps- of andere natuurorganisaties zijn. De ontwerper werft en/of ontvangt opdrachten. Studenten worden ook uitgedaagd om als onderdeel van het werven van opdrachten ook na te denken over een commerciële ‘doorvertaling’ en hoe ze het beste gebruik van de publiciteit kunnen maken.

Het kunstwerk
Voor het maken van de ‘Nature art’ worden vrijwel geen niet-vergankelijke materialen gebruikt. Werken met materialen rechtstreeks uit de natuur zoals zand, aarde, hout, blad, bloemen, vruchten en steen worden gebruikt om een direct verband te zoeken tussen natuur en cultuur. Ook de materialen die toegevoegd worden voor o.a. vormgeving, kleuren, bevestiging en het creëren van accenten zijn op natuurlijke basis. Alle gevormde objecten worden weer teruggeven aan de natuur door het verloop van tijd en weersomstandigheden.

Wereldtuinbouw tentoonstelling Floriade
Vanaf 14 april t/m 9 oktober 2022 is Almere een half jaar lang het podium voor de wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade Expo 2022 met als thema ‘Growing Green Cities’. In het 60 hectare grote Floriade-park ontdek je groene oplossingen van innovators uit binnen- en buitenland die onze steden leuker, mooier en duurzamer maken op het gebied van groen, voeding, gezondheid en energie. Floriade vindt slechts één keer in de 10 jaar plaats, dus mis het niet!