Subsidie voor leerwerkplekken verlengd

De Subsidieregeling praktijkleren is onlangs weer verlengd. Deze regeling is een tegemoetkoming voor de kosten die een werkgever maakt  voor de begeleiding van een leerling of student.
De maximale subsidie is 2.700 euro per per gerealiseerde praktijk- of werkleerplaats. Werkgevers kunnen dit jaar tot en met 17 september 2024 de subsidie aanvragen.

De Subsidieregeling praktijkleren richt zich vooral op:

  • studenten die een opleiding volgen in sectoren waar een tekort ontstaat aan gekwalificeerd personeel;
  • wetenschappelijk personeel, dat onmisbaar is voor de Nederlandse kenniseconomie;
  • kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt voor wie toegang tot de arbeidsmarkt een probleem is.

Bezoek de website van rvo.nl voor meer informatie over het aanvraagproces.