Van 16 maart t/m 6 april geen lessen meer op locaties Zone.college

In navolging van het kabinetsbesluit om de scholen te sluiten, geven we op onze locaties vanaf maandag 16 maart geen lessen meer.

Wat betekent dit concreet:

  • Vanaf maandag 16 maart tot en met maandag 6 april a.s. worden er geen lessen gegeven op alle locaties van Zone.college.
  • Het onderwijs gaat zoveel mogelijk door, maar in een andere vorm. Lessen op school vervallen en we gaan het onderwijs, daar waar mogelijk, online
    of in een andere vorm aanbieden (afstandsleren). Studenten en leerlingen worden hierover per e-mail geïnformeerd.
  • We gaan ons verder voorbereiden op lessen op afstand, leerlingen en studenten worden dan ook ook niet op school verwacht.
  • Stages/BPV voor het mbo gaan zoveel als mogelijk gewoon door, dit staat los van dit besluit (stages voor het vmbo gaan niet door).
  • De locaties van Zone.college zijn niet vrij toegankelijk. Leerlingen en studenten krijgen bericht wanneer zij spullen op school kunnen ophalen.
  • De komende week wordt door de Mbo-raad en OCW gekeken of studenten in de periode vóór 6 april toch voor bijzondere activiteiten op onze locaties aanwezig mogen zijn (vormen van examinering die dat vereisen, bepaalde onderwijsactiviteiten en het eventueel faciliteren van studieplekken).

We vragen iedereen alert te blijven op de eigen gezondheid. Probeer verspreiding van het Coronavirus te voorkomen. De ontwikkelingen rondom het Coronavirus gaan snel. Houd www.zone.college/corona in de gaten voor de meest actuele informatie.

Heb je vragen over deze maatregelen?
Bekijk eerst de Veelgestelde vragen op onze website. Heb je dan nog vragen, stel ze aan je coach (mbo) of je mentor (vmbo). Je kunt je vraag ook stellen via corona@zone.college