Update Maïschallenge mbo.zone

Voor de zomer kregen studenten de opdracht van veehouder Dick Vogelzang om op een duurzame manier maïs te verbouwen, zonder de kwaliteit te verliezen. Tijd voor een update.

Adviseur Ludwig Oevermans van Limagrain (organisator van de Maïschallenge) legde aan studenten van de mbo.zone uit waar een goede maïskuil aan moet voldoen. Samen bespraken ze onderwerpen zoals haksellengte, temperatuur, stevigheid van de kuil, netheid rondom de kuil en voldoende zand op de bult voor een goede afdekking. 

Tussenmeting

Docent Rolf Klooster vertelt: “De hakselkwaliteit, temperatuur en dichtheid van de maïskuil zijn uitstekend beoordeeld. De gemeten temperatuur was 13,2 ˚C. In deze fase en met de omstandigheden waar we dit jaar mee te maken hebben gehad, is het ideaal als de kuil onder de 15 ˚C is.” 7 februari ontvangen de studenten de eindbeoordeling van de Maïschallenge.