"Vakmanschapsroute is voor doeners"

“De Vakmanschapsroute (VMR) is voor leerlingen die bewust kiezen voor een groen beroep”, legt teamleider Rudi Brouwer uit. “Na de 2e klas van het vmbo kunnen ze in vier jaar hun mbo-diploma op niveau 2 halen, soms zelfs in drie jaar!”

VMR is er voor leerlingen van de basisberoepsgerichte en kaderberoepsgerichte leerweg. VMR-leerlingen halen geen vmbo-diploma, maar stromen in één keer door naar het mbo niveau 2. In totaal zitten ze zes jaar op dezelfde school. De Vakmanschapsroute is dus een doorlopende leerlijn van vmbo naar mbo.

Vier richtingen

In Twello hebben ze keus uit vier richtingen: Hovenier, Veehouderij, Dierverzorging en Bloem. “Er zijn veel meiden en jongens die op hun veertiende of vijftiende al weten dat ze in een groen beroep aan de slag willen. Dat worden straks in hun vak de medewerkers die concrete, afgebakende opdrachten zelfstandig kunnen uitvoeren. We zoeken hiervoor leerlingen die niet perse van boeken houden. Het zijn doeners, handig in de praktijk, maar met de theorie hebben ze meer. Ze krijgen daarom veel meer praktijkgericht onderwijs dan vmbo-leerlingen en lopen ook meer stage. Voordat ze aan de VMR beginnen, overleggen we eerst met alle ouders en leerlingen persoonlijk.”

Eigen initiatief

“Tijdens de opleiding doen we voortdurend een beroep op hun zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. We stimuleren hen zelf initiatieven te nemen. Ze mogen fouten maken, want we houden hen niet steeds bij de hand.”

Soms blijkt dat een VMR-leerling meer in z’n mars heeft. Rudi Brouwer: ”Zo’n leerling bieden we een deel van het mbo-programma al aan in het vmbo-pakket. Dit schooljaar hebben we zeven VMR-leerlingen die de versnelde route doen. We denken dat zij straks allemaal niveau 3 aankunnen.”

Bij de Vakmanschapsroute kun je kiezen uit verschillende praktijkvakrichtingen, Voeding, Hovenier, Veehouderij, Dierverzorging en Bloem. Je kunt de Vakmanschapsroute op dit moment volgen op onze locaties Enschede, Twello en Doetinchem.