Van conditietest tot waterzuiveringsinstallatie

Niet alleen leren uit boeken, maar ook aan de slag in projecten en samen zorgen voor een mooi eindproduct. Dat is één van de belangrijkste pijlers van Het Groene Lyceum van Zone.college. Leerlingen Het Groene Lyceum in Almelo werken daarom aan verschillende projecten. Leren door denken en doen komt in deze projecten, die vaak hebben te maken met ‘duurzaamheid’, echt centraal. Twee voorbeelden toegelicht.

Hoe staat met je conditie? Wat kun je doen om aan je conditie te werken en welke rol speelt voeding daarin? In het project ‘Sport en gezondheid’ komen deze vragen aan de orde en gaan eerstejaars leerlingen van Het Groene Lyceum op zoek naar de antwoorden. Ze doen zelf een conditietest en maken vervolgens een persoonlijk programma om hun conditie op pijl te houden of te verbeteren.

Schijf van vijf
Ze voeren ook een eenvoudige voedingsanalyse uit en kijken aan de hand hiervan hoe ze hun eetpatroon kunnen verbeteren. De schijf van vijf speelt hierbij een belangrijke rol. Van alle resultaten en bevindingen (het zelf ontwikkelde conditieprogramma wordt natuurlijk ook gevolgd) maken de leerlingen een verslag.

Water in de stad
In het project ‘Schoon water’ bouwen tweedejaars leerlingen van Het Groene Lyceum een waterzuiveringsinstallatie en doen ze wateronderzoek. Bij dit project spelen techniek en (scheikundige) proefjes doen een belangrijke rol. Maar er is ook aandacht voor het belang van een gezonde, groene (leef)omgeving. Want wat moet je doen om veilig water te krijgen voor planten en dieren? Op welke manier kun je water in de stad een goede plek geven en hoe zorg je ervoor dat innovatieve ontwikkelingen ook in het ontwerp van een waterzuiveringsinstallatie terechtkomen? Mooie vraagstukken, waarvoor leerlingen van Het Groene Lyceum binnen en buiten de school onderzoek doen en antwoorden vinden.

Vaardigheden leren
Bij het werken in projecten is niet alleen het eindresultaat belangrijk, ook het proces naar het eindresultaat toe is belangrijk. Want tijdens het proces ontwikkelen leerlingen vaardigheden zoals samenwerken, plannen, communiceren, presenteren en ondernemen. Deze vaardigheden hebben ze ook nodig in het hbo, de logische stap na Het Groene Lyceum.

Ook komend schooljaar werken leerlingen van Het Groene Lyceum weer aan verschillende projecten. Het thema ‘duurzaamheid’, dat hoog bij Zone.college in het vaandel staat, speelt hierbij een belangrijke rol. Het gaat dan niet alleen om afvalscheiding, verantwoord energiegebruik en waterbesparing, maar ook om aandacht voor goede gezondheid en welzijn.

Het Groene Lyceum is de praktische leerroute naar het hbo van Zone.college. Na zes jaar met veel theorie en praktijk hebben leerlingen een vmbo-diploma én een mbo-diploma niveau 4 op zak. Daarmee kunnen ze doorstromen hbo, binnen en buiten het groen.