Vanaf nieuwe schooljaar Het Groene Lyceum bij Zone.college Enschede

Vanaf volgend schooljaar kunnen leerlingen bij Zone.college Enschede de onderwijsrichting Het Groene Lyceum volgen. Het Groene Lyceum is vooral gericht op leerlingen die na de basisschool de havo aankunnen, maar die praktijkgericht te werk gaan. Met deze richting kiezen onze leerlingen voor een zelfstandige, initiatiefrijke en onderzoekende leerlijn. Net als op het vmbo Groen leer je ook op Het Groene Lyceum veel in de praktijk. En na zes jaar hard werken, kun je doorstromen naar het hbo!

Bij Zone.college Enschede krijg je les in het nieuwe praktijkcentrum. Het praktijkcentrum is geopend op maandag 7 januari, maar is niet helemaal nieuw, want het gebouw is helemaal gerenoveerd. Een verschil tussen het oude en nieuwe praktijkcentrum is dat nu alle ruimte wordt benut. Alle praktijkvakken zijn nu samengevoegd in één ruimte en dat is werkt eigenlijk veel prettiger.

Bron: Tubantia