"Veehouderijlessen kun je niet alleen in een klaslokaal geven"

Zone.college biedt een brede keuze aan mbo-opleidingen en wil die zo goed mogelijk afstemmen op de behoeften van de arbeidsmarkt én de studenten. Zo is ‘praktijk-rijk leren’ een belangrijke pijler geworden in het mbo-onderwijs van Zone.college. Binnen de opleidingen wordt veel gebruik gemaakt van de expertise van het bedrijfsleven en kunnen studenten aan de slag in de echte beroepspraktijk. De principes van praktijk-rijk leren worden ook toegepast in de opleidingen Veehouderij van Zone.college.

Astrid Sportel is als docent/coördinator Veehouderij en Groen, grond & infra nauw betrokken bij de manier waarop praktijk-rijk leren wordt toegepast in de opleidingen Veehouderij Groen, grond & infra van Zone.college. “Praktijk-rijk leren houdt in dat we zoveel mogelijk met de studenten naar bedrijven gaan. Dat is belangrijk, want veehouderijlessen kun je niet alleen in een klaslokaal geven. Daar heb je het bedrijfsleven bij nodig. Bovendien gaan de ontwikkelingen in de veehouderij – denk aan de omslag op het gebied van biodiversiteit, klimaat en milieu – zo snel dat de connectie met de praktijk onmisbaar is. We zorgen er ook voor dat onze studenten allerlei verschillende bedrijven kunnen bezoeken, van traditioneel tot supermodern, van regulier tot biologisch-dynamisch. Zo ontwikkelen de studenten een brede kijk op hun toekomstige werkveld. Dat is ook de reden dat de studenten Veehouderij en Groen, grond & infra een deel van de lessen gezamenlijk volgen. Zo kunnen ze ook van elkaar leren, en die wisselwerking helpt om elkaars vakgebied te leren kennen.”

Wat is de grote kracht van praktijk-rijk leren?
“Onze studenten komen in aanraking met de praktijk en krijgen actuele informatie van mensen met passie voor hun vak. En wat ze leren in de theorie, zien ze direct terug in de praktijk. Zo zit ons leermodel ook in elkaar: we werken met integrale opdrachten waarin kennis en vaardigheden hand in hand gaan. We bieden bijvoorbeeld een eenheid ‘Melkwinning’, in het begin van de schoolcarrière van de studenten. In die eenheid gaan de studenten bij een boer praktijklessen melken volgen, waarin alle onderdelen aan de orde komen. De theorie, over zaken als uiergezondheid en melkwinning, krijgen ze op school. Dan volgt uiteindelijk de integrale opdracht, waarin de kennis en vaardigheden er samen voor zorgen dat de student het melkexamen kan halen. Zo is bij onze opleidingen eigenlijk alles opgebouwd. Praktijk-rijk leren biedt trouwens ook ruimte voor inbreng van studenten. Komen zij met ideeën, dan proberen wij daar met een praktijkles gehoor aan te geven. Zo hebben we inmiddels een groot netwerk opgebouwd van gastdocenten op verschillende thema’s.”

Zijn de Veehouderij-opleidingen helemaal gefocust op de boerderij?
“Nee hoor, als je een opleiding Veehouderij volgt, betekent dat ook niet automatisch dat je boer wordt. Dit is een sector waar nog heel veel andere bedrijvigheid omheen zit, zoals bedrijven die machines leveren en onderhouden, voerleveranciers en dierenartsen. Vergis je niet: de veehouderij voorziet een op de tien mensen in Nederland van een baan. We werken ook nadrukkelijk samen met al die bedrijven rond de veehouderij. We hebben bijvoorbeeld veeartsen, mensen van loonbedrijven en andere gastdocenten die voor ons lessen komen verzorgen op bedrijven van boeren.”

Hoe kijkt de agrarische sector naar het praktijk-rijk leren?
“Het wordt over de volle breedte als heel waardevol ervaren. Boeren en bedrijven werken er over het algemeen ook graag actief aan mee, omdat ze zien dat het belangrijk is voor de toekomst van hun bedrijf en de sector. En ook hier geldt dat we verder kijken dan de boerderij. Het is zeker niet zo dat we alleen maar studenten hebben die van plan zijn een familiebedrijf over te nemen. Het aantal bedrijven loopt terug, en daardoor zien we ook steeds meer studenten die thuis of in hun omgeving geen agrarisch bedrijf hebben maar wel erg geïnteresseerd zijn in de sector. Die mensen hebben we in de toekomst óók nodig om de sector gezond te houden. En iedereen is het er wel over eens dat het praktijk-rijk leren daar een grote bijdrage aan levert.”

Bedrijven aan het woord
De afgelopen periode hebben we bij een aantal veehouderijbedrijven gevraagd wat hun ervaringen zijn met ‘prakijk-rijk’ leren. Lees je mee?

  • “Het gaat er vooral om dat studenten leren waaróm je dingen op een bepaalde manier doet.” Mariël Fokkert, Melkveebedrijf Fokkert, Holthone betrokken bij opleiding in Hardenberg. Lees meer…
  • “De studenten zien verschillende bedrijven en komen met allerlei concrete vraagstukken in aanraking. Een goede zaak, want de praktijk is nog altijd de beste leerschool.” Hans Nusselder, VOF Den Hartog, Hummelo, betrokken bij opleiding in Doetinchem. Lees meer…
  • “Ik vind het mooi om er toe bij te dragen dat er goed opgeleide mensen beschikbaar blijven voor de sector. Daar hebben we allemaal wat aan.” Bert Versteeg, Melkveebedrijf Versteeg, Bornerbroek, betrokken bij opleiding in Almelo. Lees meer…