Veel werkgelegenheid in de glastuinbouw

In de glastuinbouw staat een recordaantal vacatures open. Een deel van het werk wordt ingevuld door scholieren en jongeren die wat willen bijverdienen, toch kiezen zij zelden voor een langdurige carrière in de glastuinbouw. Ten onrechte, vindt Glastuinbouw Nederland. In Nederland werken ruim 82.000 mensen in de glastuinbouw bij zo’n 2.200 bedrijven. In piekperioden loopt dit op tot bijna 114.000 mensen die werken in loondienst, via uitzendbureaus of als zzp’er. Dat zijn veel mensen, maar zouden er nog veel meer moeten zijn, vertelt Jacqueline Kroon, beleidsspecialist arbeid bij Glastuinbouw Nederland.

“De sector kampt met een groot tekort aan personeel. Een van de oorzaken is dat het niet lukt om jongeren die tijdelijk komen werken in tuinbouwbedrijven vast te houden. Uit onderzoek blijkt dat de jaarlijkse instroom van jongeren tussen de 15-24 jaar 56% is en de uitstroom van dezelfde groep 67%. Dan kun je op je vingers natellen dat dat leidt tot een tekort aan arbeidskrachten. Juist ook met het oog op de toenemende schaarste aan personeel door de vergrijzing, is het van wezenlijk belang om jongeren en scholieren te interesseren voor een carrière in de sector. Anders komen er nog meer tekorten op cruciale plekken.”

Banen op alle niveaus
Instroom van jongeren met een frisse blik is essentieel om de branche verder te helpen, benadrukt Jeroen Noot, programmamanager Greenport NHN. “Het belang van de glastuinbouwsector wordt de komende tijd alleen maar groter, zeker gelet op de huidige ontwikkelingen in de wereld. Er zijn mensen nodig om de positie van Nederland als kennisland in de glastuinbouw te verstevigen. En de sector zoekt niet alleen maar handen. Er is vraag naar functies op allerlei niveaus, van mbo tot universitair en vooral ook in het midden- en hoger kader. Het imago van laarzen, klei en modder is achterhaald. Je kunt in de glastuinbouw net zo goed in het pak werken en een stevige managementfunctie bekleden.’’

Robotisering en dataverwerking
De glastuinbouw heeft steeds meer behoefte aan specialisten, zegt ook Wilbert Ammerlaan – regiocoördinator Noord-Holland bij Glastuinbouw Nederland. “Door schaalvergroting, specialisatie en internationalisering is er een enorme diversiteit aan nieuwe functies ontstaan. Er is volop vraag naar mensen voor HR- of verkoopfuncties of mensen die op ICT gebied expert zijn. Want ook in het telen speelt tegenwoordig robotisering en dataverwerking een grote rol. Jongeren hebben niet in de gaten hoe innovatief deze sector is. It’ers met kennis van data denken niet gauw aan de glastuinbouw, terwijl er volop uitdagende functies voor hen zijn. Het eenzijdige beeld dat jongeren hebben, moeten we als branche dringend bijwerken.’’

Interesse in een opleiding in de glastuinbouw? Kijk dan hier naar onze opleiding Teelt & technologie.