Weer bij beste 3 groene scholen van Nederland

Donderdag 14 januari verschijnt de Keuzegids MBO 2021. In deze commerciële uitgave worden verschillende mbo-scholen en opleidingen op een rijtje gezet. Scholieren en hun begeleiders kunnen zo makkelijker opleidingen vergelijken. Zone.college heeft de eigen positie verstevigd door wederom op de derde plek te staan met totaal score van 62,4. De onderwijsinstelling laat hierbij alleen nog Aeres mbo (64,1) en Lentiz onderwijsgroep (63,5) voor zich.

‘Wij zijn tevreden met deze uitslag’, aldus Eimert Fikse. ‘We zitten met deze score weer hoger dan vorig jaar. De ingezette veranderingen binnen het mbo lijken hun vruchten af te werpen. Als ik zie dat alle opleidingen ruim voldoende scoren, is dit een compliment aan alle medewerkers binnen het mbo. Het geeft tevens aan dat er veel en goed wordt samengewerkt tussen verschillende opleidingen en onderwijsteams en

dat de ondersteunende diensten goed werk leveren. Zone.college heeft vanaf de fusie in 2018 in het mbo de betrokkenheid van het bedrijfsleven fors vergroot. We hebben ook daar veel leeractiviteiten belegd wat, zoals de uitslag laat zien, wordt gewaardeerd door onze studenten. Dus de aansluiting vanuit het bedrijfsleven in Overijssel en de Achterhoek is in ontwikkeling. Al met al is het voor ons een impuls op deze ingeslagen weg verder te gaan.’

Gemiddeld en bovengemiddeld

De opleidingen van Zone.college krijgen allemaal de score ‘gemiddeld’ of ‘bovengemiddeld’. Met name de opleidingen in het vakgebied ‘Voeding en vers’ (met de opleidingen Groen, grond & infra, Teelt & technologie, Veehouderij en Voeding) scoren beter ten opzichte van dezelfde opleidingen bij andere groene scholen. Dit komt voornamelijk door het lage aandeel studenten dat vroegtijdig de school verlaat en het grote aandeel studenten dat in het tweede jaar doorstroomt van niveau 3 naar niveau 4. Ook zijn de studenten in deze opleidingen meer dan gemiddeld positief over de schoolomgeving, de sfeer en de veiligheid op school.

Het vakgebied ‘Natuur en leefomgeving’ (met de opleidingen uit de werkvelden Groen (incl. opleiding Groen en cultuurtechniek) en Bloem en Styling vallen positief op dat een laag aandeel van de studenten de school vroegtijdig verlaat. Het aantal leerlingen dat in het 2e leerjaar doorstroomt van niveau 3 naar niveau 4 is onder het landelijke gemiddelde. De overige onderdelen scoren gemiddeld.

De opleidingen uit de werkvelden Paard en Dier vallen in de Keuzegids mbo in het vakgebied ‘Dieren’. Alle onderdelen scoren gemiddeld. Als we kijken naar de totaalscore van dit vakgebied heeft Zone.college een gedeelde tweede plaats met Lentiz (60 punten). Aeres staat ook hier op de 1e plaats met een totaalscore van 65.

De gegevens uit het onderzoek komen niet uit de lucht vallen. De organisatie werkt met informatie uit betrouwbare bronnen, zoals de studentenoordelen uit de JOB-Monitor, arbeidsmarktcijfers van het schoolverlatersonderzoek (de BVE-Monitor) van het Researchcentrum voor Onderzoek en Arbeidsmarkt (ROA) en studiesuccescijfers van OCW-DUO. Elke opleiding wordt in de Keuzegids op verschillende aspecten beoordeeld. Bij een score vanaf 75 punten spreekt de gidsredactie van een ‘topopleiding’.