Zeer geslaagde kennisbijeenkomst Teelt & technologie!

Op vrijdag 27 januari organiseerde de opleiding Teelt & technologie een kennisbijeenkomst voor (oud)studenten, mensen uit het bedrijfsleven en voorlichters.

Tijdens de kennisbijeenkomst praatte Bertus Boer iedereen bij over het praktijkcluster tuinbouw en de uitgangsmaterialen van CIV groen. CIV Groen is de stichting voor de samenwerking van ondernemers, de groene mbo-onderwijsinstellingen en de overheid op het gebied van praktijkinnovatie, arbeidsmarkt en onderwijsvernieuwing.

Peter van Noort en Peter de Vries van het bedrijf Yara, dat meststoffen produceert, gaven uitleg over het werken met de Yara calculator. Dit is een online computerprogramma waarbij kwekers de samenstelling van diverse kunstmestsoorten kunnen samenstellen.

Daarna waren de studenten zelf aan de beurt. Derdejaars studenten van de opleiding, die deelnamen aan de projectgroep ‘paprika’ gaven een presentatie. Zij vertelden over hun proef, waarbij ze paprika’s bij extreem koude temperaturen probeerden te kweken. Bij deze proef kregen de studenten veel medewerking van Barend Löbker van teeltadviesbureau Vortus en Ronald van den Bulk van groente verdelingsbedrijf Rijk Zwaan. Daarnaast ondersteunden twee paprikakwekers uit de regio (Peppers unlimited en Kaashoek paprika’s) de studenten hierbij ook met diverse teeltadviezen.

Na de bijeenkomst was er gelegenheid om gezellig na te praten en werd er gediscussieerd door de aanwezigen in de CIV ruimte en kassen van Zone.college.

Een impressie van de bijeenkomst: