Zone.college 2e op lijst van beste groene scholen van Nederland

Zone.college staat dit jaar op de tweede plaats in de Keuzegids mbo 2022 bij de categorie ‘groene scholen/AOC’s’. Met 63,1 punten scoren we zeven tiende punt hoger dan vorig jaar. ‘De uitslag is prachtig en motiveert!’, aldus Eimert Fikse, directeur mbo. ‘De ingezette veranderingen in de onderwijsorganisatie en het lesaanbod binnen het mbo worden door onze studenten gewaardeerd. En het feit dat alle mbo-opleidingen voldoende scoren is een compliment aan alle medewerkers binnen het mbo.’

Ook het College van Bestuur is verheugd over het prachtige resultaat. ‘We zijn heel blij dat onze studenten zich thuis voelen bij Zone.college. We leiden mensen op die de wereld groen kleuren en we zijn er trots op dat Zone.college wordt ervaren als de kennispartner op het gebied van groen en innovatief onderwijs,’ aldus bestuursvoorzitter Karin Pullen.

In de Keuzegids mbo worden niet alleen de totaal scores per onderwijsinstelling op een rijtje gezet. Er worden ook scores per vakgebied toegekend. In een vakgebied worden verschillende opleidingen ondergebracht. Zone.college biedt opleidingen in de vakgebieden ‘Voeding en vers’, ‘Natuur en leefomgeving’ en ‘Dieren’. Een paar onderdelen vallen hierin positief op. Studenten in het vakgebied ‘Voeding en vers’ zijn meer dan gemiddeld positief over de omgeving van, de sfeer en de veiligheid op school. En dit jaar is in het vakgebied ‘Natuur en leefomgeving’ het aandeel eerstejaars studenten (niveau 3 en 4) dat een jaar later nog studeert of met een diploma is uitgestroomd hoger dan vorig jaar.

Samen doen
‘Het is mooi om te zien dat het mbo-onderwijs goed wordt gewaardeerd door onze studenten. Er is vanaf de fusie in 2018 namelijk fors geïnvesteerd in het onderwijs, waarin samenwerken met het bedrijfsleven, praktijk-rijk leren, centraal staat. Door bedrijven aan ons onderwijs te binden, maken we het leren beter en mooier. In het curriculum is er daarom meer aandacht voor nieuwe bedrijfstechnologie en -innovatie en steeds meer bedrijven en organisaties in Overijssel, de Achterhoek en omringende regio’s werken met opleidingen samen aan de onderwijsinhoud. En het loont dus! Studenten waarderen hun opleiding en dat geeft ons vertrouwen dat het “samen doen” een goede stap is geweest. Kortom: een prachtig resultaat!’

De eerste plaats in de categorie ‘groene scholen/AOC’s’ is dit jaar voor Aeres mbo (64,3). Lentiz Onderwijsgroep staat op de derde plaats (61,3). De Keuzegids MBO 2022, waarin verschillende mbo-scholen en opleidingen op een rijtje worden gezet, verschijnt maandag 20 december 2022.